Меню Закрити меню Історико-генеалогічна
база даних України

Реестр запорожских казаков 1581 г.

Реестр запорожских казаков 1581 г.

Ян Оришовський поручник козаків низових запорозьких
Олександр Мирейовський
Микола Садковський
Станіслав Сторожевський
Микола Глуховський
Пйотр Кшивковський
Ян Дорошовський
Станіслав Завистовський
Ян Модлінський
Петро Каміньчанин
Богдан Волошин
Ян Черменський
Куряш Шульжинський
Семен Копицький
Свягогор з КиЕва
Іван Водопян
Семен Ус
Іван Головач
Денис Брагінець
Орел Москвичин
Іван Улас
Панько Дроздович
Степан Пінчук
Івоня Волошин
Микола з Мозира
Анджей з Дубна
Іван з Дубна
Стась з Галича
Іван Дерманський
Петро Ничовський
Васько Брагінець

1 -й отаман

Іван
Марцін Тисінський
Тимохвій Горбач
Іван Чилякович
Ярош Богданович
Івашно Кравчович
Лечил Кормасович
Карп Онишкович
Іван з Острополя
Савицький

2-й отаман

Васько Горковий
Филип Сухорукий
Подерван
Матвей ДзЕд
Семен Глаткий
Семен Лотиш
Пархім
Микета Москвичин
Кукой Волошин
Савка Лабозний

 

3-й отаман

Андрій Лиханський
Ждан Москвичин
Мисько Чорний
Стась Ніс (Ніж)
Тишко Кравець
Сасин Малиій
Таганиський
Янко Лях
Петро Малий
Мосрей

4-й отаман

Іван Лотиш
Шелипський
Матій Цирульник
Охрім
Лукаш з Волині
Горошко
Іванко Канівець
Олексій Роговський
Гришко Москвичин
Бакай

5-й отаман

Шахворост
Гришко Несин
Семен Клюка
Олексій Господарик
Позняк
Іван Голий
Сміх
Павлюк
Онишко Филипів товариш
Каленик

6-й отаман

Іван Подолянин
Семен з Дубровноi
Іван з Смоленська
Супрун Брагінець
Прокіп Остропільский
Павел Острінський
Федір з Мозера
Федір Случанин
Андрій Случанин
Дзешко з Озерян

7-й отаман

Клим Чорний Чиркашанин
Денис Балакцій Запороський
Павел Осинський
Семен Москвичин
Гришко Іванович
Станіслав з Бучача
Охрiм із Мстислава
Гаврило з Корчина
Филип Канівець
Осташко з Дубна

8-й отаман

Галинак Городчанин з Давидова
Адам Дереницьний повіт Більський
Мисько з Луцьк
Іван з Городка Давидова
Собестян з Любеча
Созон з Турова
Яцько з Городка Давидова
Вакула Корченин
Гришко з Могильова
Мисько Городчанин
 

9-й отаман

КердЕй Місіць з Давидова
Яковицький
Йосько Кулага з Могильова
Васько з Лободищ
Йосько з Бихова
Іван з Городка
Антон з Острога
Іван з Пикова
Мартин з Лотви
Семен з Могильова

10-й отаман

Онисько Голубович з Полоцька
Бохдан Залуцький
Матвій Худельчій з Мозера
Зввацький з Полоцька
Гришко Дзембуляк з Черкас
Окула з Мозера
Андрій Губський з Турова
Ян Станіславович з Мін-ська
Данило з Койданова
Микита з Мозера

11-й отаман

Ячуб Волькош з КанЕва
Почетковський Микола
Жлоба з Бихова
Ян Чижиковський з Кжинна
Ендрей Грунтенський з Базара
Хома Глушанин
Іван з Берестечка
Гришко Киянин
Яцько з Плоскої
Федір Слонима

12-й отаман

Лукаш Козуля
Охей з Білої Церкви
Федір з Рогачева
Мисько з Валева
Олексій Чиркашанин
Іван з Вінниці
Пархім Мозеранин
Матияш з Озерич
Терешко Глушанин
Іван Куровський з Чиркас
 

13-й отаман

Іван Толчиха з Турова
Марко Рустикович із Жмуді
Пасько з Остра
Іван з Константинова
Степан з Любеча
Васько з Денича
Оссип Москвичин
Паськон з Тетерова
Петр Резанець
Мисько Бурак

14-й отаман

Іссай Гусак з Черкас
Іван Брагінець
Васько Туровець
Петро Канівець
Остап з Дубна
Михайло з Канева
Енджей Бігавський з повiту
Стеж
Костя з Киева
Хветько з Володимира
Бохдан Білоцерківець

15-й отаман

Васьмо Толстий з Черкас
Гришко з Полоцька
Станіславович Ян з Вільна
Васько з Пенькiвiв
Семен з Білої Церкви
Макар з Білої Церкви
Марко з Серпської землі
Тишко з Острога
Васько з Черкас
Яцько Мозеранин

16-й отаман

Онушко Жилич з Вишнівця
Мартин Смольський
Ярош з Чиркас
Матвій з Рiвного
Толочко з Черкас
Онисий Москвичин
Семен з Каффи
Кузьма Туровець
Матвій Черчашанин
Андрій Москвичин

17-й отаман

Захарка Кулага
Ждан Лукошко
Енко Ракевич з КиЕва
Яцько з Крупи
Лукаш з Новогрутка
Мисько з Дубна
Опанас з Ковлеля
Степан Вешняків з Дубна
Мисько з Мінська
Матвій з Володимира
 

18-й отаман

Орел Олекса з Кричова
Андрій Окуньківський з Осінця
Войцех Хриновицький
Войцех з Більського повіту
Миран з Семенова
Мельсько Білоцерківець
Грицько з Скали
Гаврило Копишанин
Петро Козицький від Люблина
Бенясь з Ковна
 

19-й атаман

Семен Бут
Лукаш Смольский
Бохдан Петигорець
Кулан Мурза з Криму
Енджей з Німець
Семен Черкашанин
Гаврило Шенялий
Мартин Жилицький з Дубна
Михайло з Торчина
Мисько Чорнобилець

20-й атаман

Остап Волевич з Убарович
Андрій з Рогачева Андрій з Черкас
Улас Москвичин
Сенерин Брацлавець
Іван Москвичин
Мисько з Давидова
Васько з Гомля
Каленик з Чиркас
Максим Гомлянин
 

21-й -атаман

Филип Волинець
Войтек з Ярослава
Ярош Стужичанин
Семен з Дубна
Мисько Пригода з Дубна
Федір з Дубна
Каленик Мозерянин
Филько з Луцька
Мартин з Тризовки
Грицько з Вишнівця

22-й отаман

Андрій Петрович з Мінська
Васько Копець з Остра
Онисько з Хмельника
Пархім Гомлянин
Марцин з Махльович від Пізна
Іван з Пикова
Семен Бражник
Марцин з Вільне
Занько з Острога
Ян Гральовський

23-й атаман

Яцько Кунцевич з Заложиць
Василь з Новогрутка
Степан з Мозера
Микита Москвичин
Васько з Корча
Онисим з Турова
Семен з Турова
Максим з Турова
Андрій з Вишнівця
Мартин Москвичин

24-й атаман

Бенедик Брагінець
Мисько з Грубешова
Хришко з Красилова
Гресь з Воротнова
Хришко з Бихова
Захара з Кремінця
Хветько з Бихова
Петро з Константинова
Іван з Бобруйська
Степан з Красилова

25-й атаман

Хведина Коломиець
Хрол з Черкас
Демит Мозерянин
Максим з Черкас
Лигуза з Дитинець
Васько з КиЕва
Грицько з Купеля
Семен з Тучина
Мартин з Сатанова
Степан з Черкас

26-й атаман

Марко Мозерянин
Степан Любечании
Мартин Мстиславець
Степан Случанин
Павел з Бобруйська
Мисько Москвичин
Мисько з Луцька
Степан з Брагиня
Павел Дручанин
Костя з Тетерина
 

27-й отаман

Іван Панькевич з Брагина
Iван з Пiнська
Гермуля Брагинець
Іван із Мстислава
Іван Імстиславець
Семен Красиловець
Іван Чорнобилець
Богась з Вінниці
Войцех з Куяв
Сава з Рудих Більча
 

28-й атаман

Йосько Добрило Киянин
Іван Чиркашании
Гарусим Перехриста з Черкас
Ситько Острожанин
Собко Трубач
Гаврило Чирквшанин
Анцрій Коломиець
Дешко Ассавул
Йосько Імстиславець
Яцько з Пінська
 

29-й атаман

Йохим Сизак з Любоськоі волості
Охрім з Остра
Іван з Бобруйська
Мартин Киянин
Хома Киянин
Мисько Брагінець
Юсько Ямполець
Іван Туровець
Ісай Чиркашанин
Акула Бобровянин
 

З0-й атаман

Гермяк з Борисова
Собко Валах з Конна
Левко з Петрикова
Іляш з Хмільника
Васько з Потилича
Битамир ПЕтигорець з Чиркас
Карпо з Могильова
Конон з Могильова
Оникій з Могильова
Каспер з Лебедич

31-й атаман

Хома Чорний Киянин
Яцько Шлик із Мстислава
Гермак Чудновець
Марко Канівець
Тишко Канівець
Мартин Канівець
Хведір Канівець
Хватько Мозерянин
Олесько Білоцерківець
Клим Москвичин
 

32-й атаман

Йосько Смілий
Матвій з Оршич
Миколай з Вільна
Онисько Канівець
Іванко Туровець
Ярош Сатько з Мозера
Семен з Константинова
Гришко з Могильова
Мисько Кременчанин
Филип Канівець

33-й атаман

Петро Зеленський з Канева
Лаврин з Кременця
Антін з Острога
Микола з Кременця
Марко з Полоцька
Іван Чура
Матіш Зарецький від Лукова
Іван з Кременця
Войцех з Каменця
Хведiр з Дубна
 

34-й атаман

Манько Туровець
Семен з Супронова
Кондрась з Вольги
Матвій Корченин
Іван з Володимира
Федір з Грубешова.
Войцех Чарнецький з Познаня
Іван з Вольги
Петро з Турова
Васько із Мстислава
 

35-й атаман

Кіндрат Щербина
Сава з Вінниці
Гришко Полочанин
Трембицький
Вакула з Корча
Іван Волошанин
Михайло Базалець
Петро Канівець
Митько Кричовець
Охрім Корченин
 

36-й атаман

Кунаш з Бобруйська
Соленик Мисько з Сандомира
Ананас з Олики
Антон з Каменця
Улас Муха з Рівного
Мисько з КиЕва
Левко з Константинова
Степан з Каменця
Бохдан з Любеча
Нестер з Бобруйська
 

37-и атаман

Левко з Цецерська (Тетерська)
Степан з Литовиза
Степан з Чорнобиля
Пергат Волошанин
Дорошко Козел з Бобруйська
Петр Скрош
Грицько з Вишнівця
Дмитро Случанин
Іван з Любеча
Лосуб з Бобруйська

38-й атаман

Іван Толстий Москвичин
Іван з Глушка
Ясько Копець з Волині
Мосій з Лобуня
Іван з Обчиця
з Г(Х) войні
Омелян а Могильова
Андрій Москвичин
Степан Москвичин
Павел з Коптевич
Степан Моеквичин

39-и атаман

Іван Березецький з Константинова
Душицький з повіту Камянецького
Семен с Винник
Станко з Константинова
Харко з Бадаража
Іван з Городка Давидова
Мігал Гарманський
Хведір з Бихова
Мисько Чнркашанин
Симко від Дорогичина
 

40-й атаман

Васько Щербина Биговець
Наум з Бихова
Тит Чиркашанин
Марцин Драб
Стецько Сужинещ (Сужинець?)
Йосько з Гомля
Кіндрат з Кременця
Гаврило з Ярослава
Матвій з Білої Церкви
Хришко Москвичин
 

41-й атаман

Марко Канівець
Сасим Білоцерківець
Остап з Дубровноі
Барабаш Чиркашанин
Курило з Гричова
Путило .з Путивля
Миколай Коиоплицьний
з Гомля
Матей з Березівця
Семен із Мстислава
Ян з Росоша

42-й атаман

I лі я Дунський
Іван Імстиславець князь
Йовтух Могильовець
Васько Киянин
Денис з Ошклина
Іван з Городка
Ян Ж(3)аберовський з
Перемишльської землі
Лучко з Мозера
Савка з Горок
Іван з Кочанівки

43-й атаман

Митя Москвичин
Данило з Бобруйська
Іван Гомянин
Степан Городчанин
Степан з Межиріччя
Іван з Мозера
Грицько з Почаева
Курило а Луцька
Мокій Москвичин
Прокіп з Мозера
 

44-й атаман

Райтко Живоглят
Войцех Слоніма
Мацейовський з Ямполя
Яхно с Вислочанин
Іван Биховець
Гришко Гамлянин
Карпо з Любеча
Райтко з Овруча
Юрин з-піді Львова
Федір з Києва

45-й атаман

Іван С(Ш)кляний
Марко з Дорогобужа
Матіяш з Несухоїш
Лучко з Милятина
Іван Могильовець
Хведір Полочанин
Мисько з Гоголець
Гаврило з Васьковець
Іван Туровець
Опанас з Варкович

46-й атаман

Олкффір Кулага
Васько Кулага
Кузьма Чиркашанин
Мартин Краковкинин
Матвій Плескань з Киева
Дроздза
Давидко з Острога
Ходір Кочельник
Федір Корага
Павло Дубровський
 

47-й атаман

Кміта Домак
Богдан Дублянський
Томась Заторський
Якуб Шкода
Васько Хомикович
Хветько з Любеча
Олексій з Звягля
Марцин з Вільна
Мигаль з Могильова
Мисько з Торчина
 

48-й атаман

Дмитро Брагинець
Сергій з Бобруйська
Ян Голуховськии
Анджей Бубениця
Васько із Золочева
Степан Городчанин
Охрім Чиркашанин
Мартин з Константинова
Кіндрат Йоськович із Мстислава
Остап Коза

49-й зтаман

Северин
Марко Ерик
Климко
Війт Плетенецький
Петро Мозерянин
Семенко Хромий
Василій Веселовський
Кум
Інан Буд
Семен Чорний

50-й атаман

Маруцький
Михайло
Мартишко
Хмара
Іванко Пісний
Трушко
Федір Дуцький
Iлiя Больбот
Денис Кривий
Хуцзяк

Ян Оришовський з Орншова поручник козаків запоріжних рукою власною (Печатка малого формату герб Правдиц)

Ян Черський рукою власною підстароста Черкаський (Печатка малого формату герб Налеч).

Мiста Брацлава (1569 г.)

Роман Каленикович, війт
Грицько Яцущеико
Андрій Мишкович
Степан Климченко
Антін Попович
Івашко Гринчич
Василь Савкович
Филип, Івангончарі
Захарко Еремійович
Матющко Юшкович
Кунаш Бездейко
Яків Денисович
Івашко Забіла
Андрій Кпимченко
Петрушко Карпенко
Павло Мамсименно
Сенюта Кваченко
Ждан Нанченко
Симон Дивидович

Мiста Вiнницi (1569 г.)

Замість війта Борис Севрукович
Олексій Данилович
Андрій Кравченко
Гринець Пасіка
Івашко Яцинич
Левко Трушенко
Федір Січвнко
Андрiй Курака
Тинь Василевич
Кунаш Золотар
Семен Давидович
Терешко Тарасович
Стецько Чернишович
Васипь Войтешкович
Форс Журба
Пархім Журба
Якуб Каленикович
Івашко Савчич
Іван Демченко

2 комментария

  1. Лана:

    Бекет ! Спасибо вам за базу данных и всю вашу информацию. Познавательно и интересно.
    Если вы еще существуете, отзовитесь, мне очень нужна ваша помощь.
    Ожидаю.

  2. Назар:

    Подскажите, пожалуйста, по «Васько з Денича» . Откуда может быть этот козак? Подобного населённого пункта, к сожалению, сам не нашел.

Ваш комментарий