Меню Закрити меню Історико-генеалогічна
база даних України

Корсунь-Шевченківський

Адміністративно-територіальний устрій

Корсунь-Шевченківський — місто в Черкаському районі Черкаської області. Центр Корсунь-Шевченківської міської громади. У ХІХ столітті місто Корсунь, Корсунської волості Богуславського (Канівського) повіту Київської губернії.

Корсунь-Шевченківській міській раді підпорядковані села Гарбузин та Самородня.

Місто належить до історико-етнографічного регіону Середнє Подніпров’я (Наддніпрянщина).

Історія міста Корсунь-Шевченківський

На території сучасного міста виявлено 21 курган та залишки пізньопалеолітичної стоянки поселень трипільської та черняхівської культур. Місто було засноване 1032 р. великим князем київським Ярославом Мудрим як складова частина Поросської оборонної лінії. Назва Корсунь пішла або від назви візантійського міста в слов’янській транскрипції, з якого були родом ченці, поселені на Пороссі, або від тюркських слів «кара» — «чорний» і «су» — «вода». Вперше у письмових джерелах згадується у 1169 р.

З 1193 по 1240 Корсунь був центром удільного князівства, яким правили представники роду Мономаховичів. У 1240-х роках. місто, ймовірно, було зруйноване монголо-татарами. У 1360-х роках Корсунь увійшов до складу Великого князівства Литовського, а в 1569 р., після Люблянської унії, – до складу Королівства Польського, складової Речі Посполитої. У ті часи Корсунь разом з околицями був майже безлюдною пустелею.

8 лютого 1585 р. польський король Стефан Баторій своїм привілеєм дозволив братам князям Вишневецьким відновити Корсунь та дарував йому Магдебурзьке право. У 1585 р. на території Корсуня було утворено Корсунське староство, до якого крім Корсуня входили також міста Стеблів, Сахнов Міст (нинішня Сахнівка), Чигирин, Звенигородка, Сміла, Крилов, Данилова Слобода (сучасна Медведівка) та інші. Старість входило до Канівського повіту Київського воєводства. 20 лютого 1585 р. король завітав Корсуню герб: «Цибуля жовта натягнута і стріла на тятиву покладена в червоному полі». У 1580-х роках. місто називали ще «Корсунь Черкаський». Він мав важливе оборонне значення, а його фортеця, обнесена частоколом, була однією з найпотужніших в Україні.

Історія міста Корсунь-Шевченківський

Корсунці брали активну участь у козацьких повстаннях кінця XVI ст. під проводом К. Косинського та С. Наливайка. Щоб корсунці не підтримували повстання К. Косинського, польський король Сигізмунд III 15 жовтня 1592 р. своїм привілеєм підтвердив для Корсуня Магдебурзьке право. Незважаючи на це, на початку XVII ст. між корсунським старостою Я. Даниловичем і корсунчанами стався конфлікт, через що сейм у 1607 р. позбавив їх Магдебурзького права. Це викликало масове «надання» корсунців, адже Корсунь був одним із центрів зародження українського козацтва.

У першій половині XVII ст. населення Корсуня продовжувало зростати. Про це свідчать люстрації 1616 (налічувалося 1500 будинків) і 1622 (налічувалося 1830 будинків) і той факт, що в 1622 король Сигізмунд III дозволив корсунським міщанам осадити місто Лисянку. Основним заняттям міщан було землеробство, адже вони були нерозривно пов’язані зі своїми полями, пасовищами, покосовими луками, пасіками, ставками, лісами тощо.

На початку XVII ст. козацтво в Корсуні стало панівною силою. У 1616 р. тут було 1300 козацьких дворів, а в 1622 р. – 1560. Тому у 1625 р. серед перших шести козацьких реєстрових полків був і Корсунський, перша згадка про який зафіксована у 1628 р.

Річка Рось і гора Янталка в місті Корсунь-Шевченківський

У зв’язку з великим впливом козацтва жителі Корсуня брали активну участь у козацьких повстаннях 1630-х років. Так, 1630 р. українські повстанці на чолі з Т. Федоровичем (Трясило) підійшли під Корсунь, де розташувалися основні сили польських військ та реєстрових козаків. Останні почали переходити на бік повсталих. Корсунські міщани розпочали бій із поляками, і ті змушені були тимчасово залишити місто.

У 1631 р. корсунським старостою став С. Данилович. У 1636 р. він розквартував у Корсуні козацькими дворами свою гвардію, чим викликав напругу у місті. Це призвело до невдоволення корсунчан польською владою. За їх сприяння восени 1637 р. Корсунь тимчасово зайняли повсталі козаки К. Скидана, сподвижника П. Бута (Павлюка).

Під час Національно-визвольної війни середини XVII ст. 26 травня 1648 р. військо гетьмана Б. Хмельницького поблизу Корсуня розгромило польську армію. Після неї Корсунь став центром Корсунського полку – військово-адміністративної одиниці. Полк був одним із найбільших в Україні. До нього входили, крім Корсуня, міста Стеблів, Сахнівка, Деренковець, Богуслав, Лисянка, Звенигородка, Медвін, Новий та Старий Млієв, Ольшана, Тарасівка. Калниболото, Синиця, Капустіна Долина, Гуляй-поле тощо. У 1649 р. Корсунський полк поділився на 19 сотень і налічував 3472 козака, а 1654 р. – на 16 сотень і налічував 5150 козаків.

Річка Рось в Корсунь-Шевченківському

Місто часто бувало тимчасовою резиденцією Б. Хмельницького, який мав у Корсуні власний будинок. Тут він приймав та відправляв послів, збирав військові поради, видавав універсали та писав листи. Відомо 16 листів, 3 універсали та 1 наказ, написані гетьманом у Корсуні. 30 липня 1651 р. Б. Хмельницький вінчався у Свято-Іллінській церкві міста з корсунською міщанкою Г. Золотаренком.

У Корсуні жили корсунські полковники, зокрема такі видатні українські державні та військові діячі, як Г. Нестеренко (керував взяттям фортеці Кодак на Запоріжжі 1648 р.), С. Мрозовицький (Морозенко; герой народної пісні «Ой Морозе, Морозенку»), І. Золотаренка (брат Г. Золотаренка, командувач українськими військами у Білорусії 1654-1655 рр.), Г. Гуляницький (командувач українськими військами під час розгрому московитів під Конотопом 1658 р.). Після смерті Б. Хмельницького в Корсуні 22 жовтня 1657 р. пройшла козацька рада, на якій гетьманом було обрано І. Виговський.

У 1660-х роках. Корсунь відігравав важливу роль у духовному житті України. У 1662-1664 pp. ігуменом Корсунського Свято-Онуфріївського монастиря був Феодосій Углицький, пізніше зарахований до лику святих. У монастирі 1661-1663 рр. проживав київський митрополит Діонісій Балабан, який у січні 1663 р. постриг у ченці гетьмана Ю. Хмельницького. Після смерті Балабана у 1663 р. у Корсуні відбувся елекційний собор, на якому було розглянуто дві кандидатури на митрополита київського: Л. Вінницького та І. Нелюбовича-Тукальського.

Скелясті береги річки Рось в Корсунь-Шевченківському
Дуб Шевченка в Корсуні
Монумент по мотивам творів Т.Г. Шевченка
Монумент Юність

У роки Смутного часу Корсунь неодноразово перебував у центрі бойових дій між правобережними, лівобережними, польськими, татарськими та московськими військами. У ті часи місто було добре захищеною фортецею і мало дві лінії оборонних укріплень: замок і, власне, саме місто. 24 березня 1664 р. у Корсуні за наказом польського гетьмана С. Чарнецького за антипольську діяльність було розстріляно І. Виговського.

Через постійні війська населення Корсуня неухильно зменшувалася. З переселенням 1665 р. корсунських козаків на чолі з полковником С. Височаном на Лівобережну Україну почалося «велике переселення» корсунів на Лівобережжя з переходом їх на службу до московського царя. З того часу великі групи мешканців міста майже щороку осідали на теренах лівобережних полків. Постійний відтік населення поступово перетворював Корсунь на безлюдну пустку. Цьому сприяла і козацька рада, проведена 22 березня 1669 р. у Корсуні гетьманом П. Дорошенком, де було вирішено перейти під владу турецького султана (адже до бойових дій приєдналися ще й турецькі війська).

Пік переселення корсунців припав на середину 1670-х років. Внаслідок цього межі 1670-1680-х гг. Корсунь повністю обезлюднів. Як писав очевидець: «Від Корсуня та Білої Церкви, потім на Волинь… і далі подорожуючи, бачив я багато міст і замків безлюдних, і порожні вали…, які стали притулком та житлом лише диким звірам. Фортеці ж…» котрі на шляху нам у поході військовому траплялися, бачив я одні малолюдні, інші й зовсім порожні, зруйновані… бур’яном зіллям зарослі, вони вкривали в собі лише гадюк і різних гадів… Бачив я там… багато кісток людських, сухих і голих, тільки небо над ними покривало їх…».

«Корсунь». Малюнок Наполеона Орди, середина ХІХ ст.
«Корсунь». Малюнок Наполеона Орди, середина ХІХ ст.

«Корсунь». Малюнки Наполеона Орди, середина ХІХ ст.

Корсунь відігравав важливу роль і в особистому житті І. Мазепи. Тут майбутній гетьман на початку 1670-х років. одружився із родичкою прилуцького полковника Горленка.

На середину 1680-х гг. Корсунь став одним із центрів відновлення правобережного козацтва. Після запустіння сюди знову почав стікатися різний народ. У 1684 р. у Корсуні було відновлено козацький полк як військово-адміністративну одиницю. Його очолив З. Іскра, який укріпив місто. Корсунські козаки брали активну участь у політичних подіях, що відбувалися на території Правобережної України, зокрема у походах на турецькі та татарські території, в антипольському повстанні 1702-1704 рр., у Північній війні. З відновленням влади Речі Посполитої (1711) Корсунський полк у 1712 р. було розформовано.

У XVIII ст. околиці Корсуня були одним із центрів гайдамацького руху. Тут постійно діяло кілька гайдамацьких загонів. Гайдамаки неодноразово захоплювали саме місто. Так, 1743 р. вони напали на Корсунь, розігнавши сеймик, який саме в цей час розглядав питання боротьби з гайдамаками.

Завдяки люстрації 1765 р. до нас дійшов єдиний докладний опис Корсунської фортеці: «Замок Корсунський мав квадратну форму з чотирма бастіонами, які здавна були насипані; навколо замку глибокий рів та дубовий палісад. У нього можна в’їхати розвідним мостом, наприкінці його – ворота з бійницями над ними; у воротах будка для козаків, за брамою будова, де розміщується альків і гардероб… Посеред замку стояв будинок губернатора з двома хатами та двома альтанками. Збоку була кухня з пекарнею, а біля неї казарми для козаків, стайня та возівня. Стіна замку новозбудована, а на ній вежі великі з приміщеннями для козаків унизу та вгорі, з бійницями для оборони”.

Пам'ятник Яну і Наталці в Корсунь-Шевченківському
В'їзна брама садиби Лопухіних
Садиба Лопухіних
Палац Понятовського

Апогеєм гайдамацького руху стало повстання 1768 р. – «Коліївщина». Весною 1768 р. його ватажок М. Залізняк захопив Корсунь. Завдяки військовій підтримці Російської імперії це повстання було придушене. Протягом кількох років тривали локальні виступи гайдамаків, але полякам вдалося впоратися з ними. Корсунь знову став безлюдним.

З 1778 Корсунь перейшов у власність племінника польського короля Станіслава Августа, князя С. Понятовського, який відновив край. У місті було збудовано фабрики з виробництва сукна, замші, шовку. Князь скасував кріпацтво; перевів селян із панщини на оброк та у стан довічних орендарів; вперше запровадив змішані адміністративні суди з участю селянських виборних; для допомоги погорільцям організував касу взаємодопомоги; відкрив лікарню та школу танців; дбав про планову забудову Корсуня. У 1781-1783 pp. одному з островів річки Рось для князя було побудовано дерев’яний будинок (архітектор Ж.А. Мюнц), а 1787-1789 гг. — Кам’яний палац (архітектор Я.Д. Ліндсей). Корсунський палац вважався найрозкішнішим із магнатських палаців в Україні. Навесні 1787 р. у Корсуні побували польський король Станіслав Август та австрійський імператор Йосиф II.

У 1793 р. після другого поділу Речі Посполитої місто увійшло до складу Богуславського повіту Київського намісництва (з 1797 р. – губернії).

Корсунь-Шевченківський з висоти пташиного польоту

Після третього поділу Польщі (1795) Понятовський 1797 р. змушений був продати староство російському уряду. Останнє у 1799 р. передало його у власність найсвітлішого князя П.В. Лопухіну, який власним коштом утримував у Корсуні лікарню, відновив суконну мануфактуру, заснував цегельню і знову запровадив селян кріпацтво. Наступний власник Корсунського маєтку П.П. Лопухін багато зробив для розвитку культури та освіти, зокрема зібрав значну колекцію живопису та скульптури та створив приватний історико-археологічний музей; на базі княжого оркестру у 1861 р. було створено оркестр Київської російської опери; Унікальні видання князівської бібліотеки стали надбанням багатьох бібліотек України.

У 1855 р. Корсунь опинився у центрі подій антикріпосницького руху селян – Київської козаччини. Тоді серед селян поширилися чутки, що того, хто запишеться в ополчення для участі у Кримській війні, буде звільнено від кріпацтва. У Корсуні селяни зібрали натовп і зажадали від князя дати їм вільну грамоту. Відбулася сутичка з військовими, внаслідок якої було вбито кількох людей. Після цього всіх учасників виступу було покарано.

У Корсуні неодноразово бував український поет, художник та громадський діяч Т.Г. Шевченка. Так, у 1859 р. під час приїзду до Корсуні він жив у свого троюрідного брата та свояка В.Г. Шевченка, який працював помічником керуючого Корсунського маєтку. У місті він записував народні пісні, багато малював, особливо любив гуляти Корсунським парком, замальовуючи його мальовничі куточки. Збереглися малюнки, зроблені у Корсуні – вони увійшли до Корсунського (Сулієвський) альбому. Серед них «У Корсуні», «Дуби», «Дерева».

18 липня 1876 р. у Корсуні помер український художник І.Г. Сошенко, який сприяв викупу Т.Г. Шевченка із кріпацтва. Його поховали на Богуславському цвинтарі міста. Могила художника знаходиться у сквері біля автостанції.

Пам'ятник Яну и Наталці

З 1861 р. Корсунь став центром Корсунської волості. У 1876 р. біля міста було прокладено залізницю Київ – Катеринослав (нині Дніпропетровськ). На початку XX ст. у Корсуні працювали винокурня, сукняна фабрика, цукровий завод, чавуноливарний завод, механічна майстерня, цегельня, завод хлоритових фарб, численні кустарні майстерні тощо.

У роки Української революції 20 листопада 1917 р. у Корсуні було встановлено владу Української Народної Республіки, а у лютому 1918 р. місто захопили більшовики. 29 квітня 1918 р. влада у місті перейшла до рук Української держави (Гетьманату), а у грудні – до Директорії. У жовтні 1918 р. остання російська власниця Корсунського маєтку, найсвітліша княгиня О.В. Лопухіна-Демідова, назавжди виїхала за кордон. У грудні 1919 р. у Корсуні остаточно утвердилася влада більшовиків.

З початком 1923 р. Корсунь став центром Корсунського району, а з березня – Шевченківського округу. 1930 р. було відновлено Корсунський район, який з 1932 р. увійшов до складу Київської області.

Корсунь-Шевченківський з висоти пташиного польоту

Відразу після встановлення радянської влади розпочалася колективізація сільського господарства. У 1923 р. у місті організовано першу комуну «Червона зірка». Весною 1932 р. через дії радянської адміністрації, яка намагалася придушити опір селян суцільною колективізацією, на Корсунщині спалахнув штучний голод. У селян було конфісковано всі запаси продовольства. Свого апогею голод досяг на початку 1933 р. В результаті голоду 1932-1933 роках на Корсунщині померло понад 14 тис. осіб, третину з яких складали діти та підлітки. У 1930-х роках у Корсуні працювало 4 колгоспи.

У 1934 р. у м. Корсуні збудовано першу в Україні міжрайонну гідроелектростанцію на річці Рось, яка постачала електроенергією сільгосп- та промислові підприємства.

Під час Другої світової війни 30 липня 1941 Корсунь був окупований німецькими військами. У грудні 1941 р. у місті створено підпільну організацію «Комітет-103», члени якої розповсюджували листівки антифашистського змісту та вели диверсійно-підривну роботу. У липні 1943 р. членів підпільної організації було заарештовано гестапо та розстріляно. 24 січня — 17 лютого 1944 р. в районі міста Корсунь проведено операцію з оточення і знищення великого угруповання ворога — Корсунь-Шевченківська битва, в ході якої 14 лютого 1944 р. Корсунь був звільнений. Після цього місто почали називати Корсунем-Шевченківським. Були відбудовані зруйновані під час війни гідроелектростанція, чавуноливарний завод, маслозавод та ін. Стали в дію харчокомбінат, майстерні машинно-тракторної станції та 8-ї дистанції колії тощо. У 1950-х роках три сільськогосподарські артілі були об’єднані в колгосп «Зоря» ».

Корсунь-Шевченківська битва

1954 р. Корсунь-Шевченківський як центр Корсунь-Шевченківського району увійшов до складу Черкаської області.

У 1991 р. місто нагороджено орденом Вітчизняної війни І ступеня.

У 1990-х роках. нестабільність економіки призвела як до зниження обсягів виробництва, до закриття частини промислових підприємств. На початку 2000-х років. ситуація дещо покращала. Основні підприємства міста: ВАТ ВО «Верстатопром»; ВАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика»; ВАТ «Хлібоприймальне підприємство»; «Корсунь-Шевченківський держлісгосп»; ВАТ «АгроРосьІнвест»; ВАТ «ВО «Схід». ВАТ «Корсунь-Шевченківський маслосирзавод»; ЗАТ «Украгровзривпром», ЗАТ «Скіф»; райавтодор; завод будматеріалів тощо.

Корсунь-Шевченківський з висоти пташиного польоту
Центр Корсуня з висоти пташиного польоту
Центр Корсуня з висоти пташиного польоту

У Корсуні-Шевченківському працює педагогічне училище, чотири загальноосвітні школи, гімназія, два ліцеї, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитяча школа мистецтв, дитячо-юнацька спортивна школа, районний центр дитячої та юнацької творчості, чотири дитячі садки, районний Будинок культури, дві бібліотеки , районна лікарня, митниця, шість банків тощо.

Окрасою міста є палацово-парковий ансамбль XVIII-XIX ст., що знаходиться у межах Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника, що об’єднує території історико-культурного та природно-заповідного фонду загальною площею понад 103 га. У його будинках розміщено музей історії Корсунь-Шевченківської битви, історичний музей та художню галерею. Ландшафтний парк розкинувся на трьох великих і безлічі дрібних островів та на материку.

Місто Корсунь-Шевченківський занесено до Списку історичних населених пунктів України.

Похилевич, Л. И. (1864). Сказание о населенных местностях Киевской губернии.

Корсунь, местечко лежит при впадении ручья Корсунки в реку Рось, в 43-х верстах от Канева и в 33-х от Богуславля на юг. О Корсуне упоминается в числе городов основанных, как полагают великим князем Ярославом на реке Роси. В 1195 году Корсунь считался уже одним из значительных пограничных городов и князья спорили между собою за право владения им вместе с другими городами: Торческом, Каневом, Трипольем и Богуславлем. В ХШ, XIV и XV веках Корсунь разделял общую участь украинских городов и оставался долгое время безлюдным и разоренным; или правильнее: об нем письменно не упоминается до 1580 года, когда дана королем Баторием привиллегия на укрепление и заселение г.Корсуня и на некоторое облегчение для жителей. Эта привиллегия выдана по прошению двух князей Вишневецких — один был каштеляном Киевским, другой старостой Черкасским и Каневским. Они представляли, что большую пользу должно было принести основание города на Корсунском урочище лежащем на дороге, по которой Татары имели обыкновение вторгаться в Польшу. Жителям предоставлено пользоваться магдебургским правом, с устранением всех несогласных с ним прав и обычаев русских и польских. Мещане освобождены от начальства и власти воевод, каштелянов, судей, подкоморных подсудков и других земских чиновников, по всем уголовным и гражданским делам, в коих должны были отвечать только перед войтом и лавниками, от города избранными, а войт пред королевским судом Мещане должны были во время войны выступать против неприятеля под командой избранного войтом старосты Другая привиллегия 1585 года на пергаменте написанная, с подписью королевскою, хранится у нынешних владельцев Корсуня Заимствуем ее у Балинского: «Ознаймуем, ижь для лепшой безпечності и пожитку панств нашихъ, посполитое и коронное место Корсунь, которое въ земли Кіевской, въ старотстве Черкасском, ново на пустыни, на шляхахъ татарскихь седитъ, хотящи на тамтой украине у грунтованы, Мы есмо его особно прибилеем и листы нашит фундовали, право немецкое и певные вольности там надали. То какь теперь естесьмы пройти оть преречоныхъ подданъось нашихъ мещан Корсунскихъ, абыхмо тому месту новозаложеному, прикладом иншихъ месть, гербъ, то есть лук желтый натягненный и стрелу на лютыни наложеную въ червоном полю дали; а такъ мы просьбу ихъ слушную з ласки нашое королевское, того-то менованаго гербу, месту Корсуню позволили и тым листом нашим до того места надаем, который гербъ въ сем месте есть значно выражонъ и вымалюванъ. Якого уже оть сего часу мещане и по нихъ будучіе на все потомны вечные часы такь на печати до всякихъ правь своихь посполитыхъ и судовыхъ месцкихъ, яко тежь и на хоругви месской уживати и сь того ся веселити мають, справующеся во всемъ ведле фундушу, вольности, имъ одь нась наданыхъ и одъ всякого уближенія права посполитого». В 1592 году Корсунекие мещане получили от Сигизмупда Ш подтвердителыную привиллегию, а в 1598 году другую, из которой между прочим видно, что жители терпели разные притеснения от поссесоров Каневского староства. По ревизиям этого староства считалось в Корсуне, в 1616 году, казацких домов 1300. Они не платили никаких податей и, кроме военной службы, не отбывали никаких повинностей и даже не допускали присланных чиновников к люстрации. Чрез шесть лет, то есть в 1622 году, показано 262 мещанина, которые платили ежегодно чинш 178 злотых. Кроме того было в Корсуне, как сказано в ревизии, великое множество казацкого населения.

Во время войны при гетмане Павлюке, Корсунь принимал деятельное участие в восстании против Поляков, так что польский гетман Конецпольский, выступая против казаков к Кумейкам, должен был сперва занять Корсунь, чтобы обеспечить себя с тыла. Но более всего Корсунь памятен победой, одержанной Богданом Хмельницким над Поляками близ этого местечка. По современному дневнику Машковича, изданному Немцевичем . Это поражение произошло следующим образом: Поляки, ретируясь от Черкас к Корсуню и Богуславу, остановились возле Корсуня и хотели его зажечь; но встретив сильный отпор со стороны казачьего отрад, решились отступить к Богуславлю. Хмельницкий, узнавши об этом намерении, зашел вперед с значительным войском, к одной узкой и лесистой долине, по названию Крутой балке, лежавшей на пути Поляков (Ныне эта балка жителями называется: Ризанным яром. Она находится в 2-х верстах от местечка по дороге в Выграев, несколько ниже лежащий). В одну ночь он перекопал эту долину поперечным глубоким рвом, в милю длиной, и засел в зарослях со всеми силами в ожидании Поляков. Вскоре они явились, не соблюдая на походе никаких предосторожностей, в большом беспорядке. Начали спускаться с крутых гор в долину. Артиллерия впереди подойдя ко рву остановилась; люди закричали спускавшемуся обозу: стой, стой!! Но тяжело нагруженные возы не могли удержаться на крутизне и ринулись в долину со всего разгона, опрокидывая одни других. Люди, лошади, возы, — все перемешалось в беспорядке. В эту минуту вышел из засады Хмельницкий с 40000 войска, окружил со всех сторон Поляков, разбил их на голову и взял в плен обоих гетманов — коронного и литовского, предводительствовавших ими. Позднее, 1664 году в Корсуне на рынке  расстрелян Чернецким гетман Выговский, не смотря на его сенаторское достоинство в республике  (По другим известиям это сделано Маховским, в Рокитне); в 1675 году гетман Самойлович перевел в восточную Украину весь Корсунский полк, а оставленный город Корсунь был сожжен Поляками; за то в 1702 году полковник Самусь и Палий, овладевши Корсунем, вырезали «в пень» жидов и католиков (римских).

Корсунь считался в ту пору значительной крепостью в Украине, потому что в нем был арсенал казачьего войска. В 7-й статье договора Юрия Хмельницкого сказано, чтобы «гармать (артиллеріи) войсковой быть въ Корсунгь». По этой вероятно причине в новых Переяславских статьях, заключенных при избрании гетмана Самуиловича, в 1674 году, назначено было сборное место для казацких войск, в случае нашествия неприятеля, у реки Расавы, между Каневом и Корсунем. Недостаток вооружения в войске мог быть тогда пополнен из Корсунского арсенала. Другим доказательством важности Корсуня, как хорошо укрепленного места, служит универсал 1675 года Чигиринского гетмана Дорошенка, в котором он уговаривает народ не сдаваться польскому королю; но забравши жен, детей и имущество, укрываться в Корсуне, куда он придет к ним на помощь с многочисленной татарской ордой.

После того Турки несколько раз овладевали Корсунем и разоряли его; однако и во время Мазепы он считался еще крепким пунктом, ибо занят был в 1713 году Палием и Самусем в числе других згачительнейших городов, а также в 1768 году, во время последнего усилия Малороссиян отбиться от польских магнатов, обращавших, под влиянием корыстолюбия и иезуитских советов, эти оплоты народности русской и православия в частные свои имения и постепенно принуждавших недавно воинственное народонаселение к унизительной панщизне.

Немедленно, по усмирении Палия и Самуся, Корсунь подвергся участи предназначенной Поляками для всех украинских городов. Он составил одно из старостинских имении, отдавшихся вельможам в пожизненное владение и большей частью обращаемых в вотчины. Корсунь однако, по вниманию к его значительности, в ряду украинских городов, привилегией короля Станислава-Августа в 1792 году освобожден от тягостного старостинского суда.

В ревизии 1765 года Корсунь описан следующим образом; «Хоть въ немъ 172, волъныхъ 2; оседлые жиды не торгуют напитками, только платят чинишь от 17 до 76 злотыхь. За откупъ питейный  и селитренныхъ заводовъ, сь 6 котловъ, (этих заводов теперь нет) получается 15,200 злотыхь. Дрходь со всего Корсунского староства 57,507 злотыхь». В это время Корсунем и старосгвом владел князь Яблоновский, а спустя несколько лег право на него приобретено Каспером Рогалинским, воеводой Инфляндским, вследствие выигранного заклада о чем-то; наконец последним переуступлено старостинское право, 12 мая 1780 года, племяннику короля, князю Станиславу Понятовскому. При этом владельце основано было в Корсуне замечательное по оригинальности идеи заведение, для обучения танцеванию простолюдинов обоего пола. В 1787 году король Станислав-Август, возвращаясь из Канева, виделся здесь с Австрийским Императором Иосифом П, ехавшим в Херсон под именем графа Фалькенштейна. По присоединении края к России, Корсунское старосгво, в нынешнем его составе, было пожаловано в 1799 году в потомственное владение светлейшему князю Петру Васильевичу Лопухину, генерал-прокурору и министру Юстиции при ИМПЕРАТОРАХ: ПАВЛЕ I и АЛЕКСАНДРЕ І. Жители рассказывают ужасы о казнях, в это время в Корсуне произведенных особо назначенными воинскими командами, для внушения мещанам русского происхождения повиновения новому порядку. Евреи и римские католики были освобождены от благ крепостного состояния. В настоящее время Корсунь, с своим округом, принадлежит сыну Петра Лопухина, князю Павлу Петровичу, который в этом красивом местечке имеет свою резиденцию. Другие обширные его имения находясь в губерниях: Псковской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Пензенской и Херсонской. Замечателен великолепный дом владельца, расположенный вместе с разными экономическими строениями, с парком, с лютеранской церковью, к которой принадлежит княгиня, на каменных живописных островах р. Роси, соединяющихся между собою и с местечком красивыми каменными, с арками, мостами. Для проезжающих по делам чрез Корсунь простолюдинов, как и в Богуславле, устроена переправа чрез Рось на паромах, с известной платой в пользу откупа. Жители утверждают, что на месте дворца был православный Петро-Пашовский монастырь, окончательно уничтоженный старостой, князем Понятовским, который первоначально на месте монастыря построил деревянный дворец. С 1813 года заведена в Корсуне суконная фабрика, стоящая, по качеству выделываемых сукон и величине оборотного капитала, далеко ниже суконных фабрик Таганчской, Хабенской и Стеблевской. Произведения ее большею частью сбываются на месте, а дохода доставляет владельцу до 2000 рублей. При ней состоит несколько иностранцев и до 150 рабочих, большею частью из крестьян. Недавно также устроен кожевенный завод.

Замок Корсунский — давний, был огражден квадратным валом, с 4-мя бастионами и глубоким рвом На валу  частокол, мост со взводом, ворота со стрельницами, посреди замка — дом для коменданта или губернатора и другие строения В настоящее время в замке находятся склады разных хозяйственных материалов владельца имения. Вне местечка есть также два укрепленных места, известные под названием Замчища и Замочка; первое в 1 1/2  а второе в 2-х верстах от местечка. Следы давнего многолюдства Корсуня являются здесь во множестве человеческих костей, находимых на каждом шагу в земле, при копании фундаментов, погребов и т. п. Часто находили также старинные золотые и серебряные вещи, монеты, медали; но все это долго переходило в руки евреев, которые, покупая древности эти за бесценок, тотчас переливали их в слитки, чтобы скрыть след от поисков полиции. Наконец настоящий владелец объявил, что будет платить за всякую вещь найденную, хотя бы его крестьянином, более, чем стоит металл. Тогда все, что находили, стали доставлять владельцу и таким образом сохранилось несколько драгоценных остатков старины. Из них особенно замечателен золотой сосуд, весом в 1 фунт слишком, с славянскими арабесками весьма чистой работы. При нем была длинная цепь из толстой золотой проволоки. Внутри сосуда осталась какая-то густая смола. Вместе с этим сосудом найдено несколько серебряных ковшей с гербами Московского государства. На одном из них выставлен год 1619. Заключают, что эти вещи достались какому-нибудь казаку или шляхтичу во время Московского похода. Корсунские находки, вместе с другими приобретениями, составили в доме владельца довольно значительный музей.

В настоящее время в местечке считается жителей обоего пола: православных 2245, римских католиков 158, лютеран 135, евреев 2000. Домов: 400 еврейских и 300 христианских. Следующие селения составляют Корсунское имение:

Корсунь, Пешки, Листвин,
Арбузин, Выграев, Кичинцы,
Нетеребка, Дацки, Туркинцы,
Сахновка, Тараща, Прутильцы,
Бровахи, Селище, Моринцы,
Корниловка, Сухины, Набутов,
Сотники, Квитки, Гноенки,
Сьпники, Петрушки, Нехворощ
Самородня, Карантин, Гута.

Всего 9226 ревизских душ мужского пола, при 52133 десятинах земли.

По сохранившемуся у жителей преданию, в Корсуне, во время его процветания, было много церквей; но сколько именно и где они стояли, точных сведений не осталось. Время существования этих церквей должно отнести к эпохе предшествовавшей польскому владычеству, разрушительному для Малороссии гораздо более, нежели владычество Татар; потому что эти последние варвары не посягали на самую драгоценную принадлежность великого русского народа: его веру и народность русскую. Два столетия шла борьба грубой силы и нагой истины, с хитрым бессилием и прикровенною софизмами ложью. Развязка, как известно произошла в 1795 году, ровно через 200 лет после Брестского собора. Неудивительно, что во время такой продолжительной борьбы, коей местом действия чаще всего была нынешняя Киевская губерния, здесь все сожжено, разрушено, уничтожено. Корсунские церкви подверглись той же участи.

Кроме остающихся ныне двух приходских церквей Преображенской и Ильинской и монастыря, сохранились следы существования в Корсуне следующих церквей (в памяти жителей и в древнем синодике, в Ильинской церкви находящемся):

1. Церковь во имя Преподобного Сергия, неизвестно где стоявшая.

2. Рождества Пресвятой Богородицы, тоже неизвестно место ее. Но известно, что она существовала в 1661 году.

3. Николаевская, находилась там, где ныне пожарная башня. Повторим здесь то, что рассказывают историки Малороссии о необыкновенном ее сожжении Храбрый сподвижник Хмельницкого, Корсунский полковник Золотаренко с отдельным казацким отрядом сражался в Литве с Поляками, поражая их при всех встречах. О нем распространилась молва будто ему помогает чародейство и что никакое оружие его не берет. Когда старый Быхов был занят казаками, тамошние ксендзы вылили серебряную пулю из церковной чаши, написали на ней какие то таинственные буквы и подговорили своего органиста выстрелить ею в Золотаренка, когда он будет проезжать по улице, обещая за эту услугу поместить детей его в своих школах. Органист засев в колокольне, застрелил оттуда храброго полковника.

Тело убитого перевезли на родину в Корсунь, и здесь в церкви Св. Николая, во время торжественного отпевания, пред погребением, случился пожар, от которого, по тесноте единственного хода в церковь, сгорело 430 человек и 2 священника. Причину пожара одни приписывают неосторожности причетника, а другие — молнии. На место этой сгоревшей церкви в 1700 году была построена другая, описание коей см. в визите Корсунск. декан за 1741 год. Она существовала до 1821 года, когда по ветхости разобрана. В последнее время в церкви этой пел хор из сельских девиц, составленный управляющим имением

4. Церковь Воскресения Христова, бывшая против ткацкого дома, где теперь собирается  рынок. В1804 году на месте ее был поставлен высокий деревянный крест.

5. Рождества Христова, при коей был общественный госпиталь; она стояла на том месте, где ныне усадьбы Баранова и Фесенка.

6. Успения Божьей Матери, на Задеренной горе.

Из ныне существующих церквей Преображенская — каменная, великолепная, с такою же колокольней, построена в 1821 году покойным князем Петром Васильевичем Лопухиным Ильинская деревянная, построена 1701 года (см в визиге 1741 г.). Обе церкви по штатам причислены к 5-му классу; каждая имеет земли по указной пропорции.

Кроме прихожан в самом местечке, к обеим Корсунским церквям причислено по деревне. К Преображенской Карашин, на правой стороне Роси в 4-х верстах ниже Корсуня, Жителей обоего пола 297. Здесь есть деревянная церковь во имя Архистратига Михаила, приписная, неизвестно когда построенная. Она имеет пахотных земель указную пропорцию. До 1824 года имела особых своих приходских священников и составляла самостоятельный приход- совокупно с деревней Листвен.

Листвен деревня, приписная к Ильинской церкви, лежит в 2-х верстах выше Корсуня, на правой стороне р. Роси, при впадении ручья Поганьского. Жителей обоего пола 303. В начале текущего столетия в Лисгвене были поселены раскольники, самовольно построившие здесь свою часовню; но когда часовня была закрыта и перенесена в деревню Кичинцы, где из нее построена кладбищная церковь; то раскольники разошлись по разным местам.

В Корсуне есть и латинская деревянная каплица, построенная около 1763 года бывшими старостами Корсунскими из латынян.

Корсунский Онуфриевский монастырь находится в 7-ми верстах от местечка, на острове р. Роси, называемом Волковским Остров этот покрытый лесом и составляющий собственность монастыря, имеет длины до 250 и ширины до 30 саженей. Монастырь основан в половине XVII столетия Корсунским полковником Григорием Гуляницким; почему до начала текущего века именовался Корсунским Гуляницким монастырем. В сентябре месяце 1663 года скончался в Корсуне Киевский митрополит Дионисий Балабан, погребенный в монастыре: по словам Черниговской летописи, в 1662 году он постриг в сем монастыре в чернцы Юрия Хмельницкого. Гуляницкий при самом основании его снабдил угодьями и землями, которые были укреплены за монастырем универсалом гетмана Мазепы 1707 года. Но все эти угодья отобраны владельцем Корсуня в начале текущего столетия и хотя иск со стороны монастыря продолжается уже 50 лет, но земли не возвращены. Монастырю предоставлено только 40 десятин. Дохода этого небольшого участка земли, от ветряной мельницы, проценты от капитала в 10000 рублей и незначительные подаяния от богомольцев, составляют средства содержания монастыря, за присоединением к ним 42 рублей 84 копеек отпускаемых из казны.

Настоятельство в монастыре с давнего времени игуменское. После 1707г. в бумагах монастырских упоминаются игумены: Гедеон (Вольский) , Климент, Елеазар, Герман, Самуил. Во время пребывания в монастыре митрополита Дионисия игуменом был Феодосии Углицкий, с 1664 года игумен Вьдубецкий, ездивший вместе с игуменом Переяславским Иеронимом Дубиной в Москву, ходатайствовать об утверждении сделанного в Корсуне выбора в Киевские митрополиты князя Гедеона Четвертинского, присутствовавшего при погребении митрополита Дионисия. См. Южнорус. летоп. Белозерского стр. 29. В монастыре спасаются 6 иеромонахов, 4 иеродиакона, 1 монах и 14 послушников. Две церкви деревянные: Соборная во имя преподобного Онуфрия о 5-ти главах, покрытых белым железом, построена в прошлом столетии. В нем достопримечательна икона Спасителя, написанная, по преданию, преподобным иконописцем Лавры Алипием в серебреном окладе, сделанном в 1844 году при игумене Феодоре. В особом киоте положены две частицы мощей мучеников Арефы и Меркурия завещанных монастырю греческим архимандритом Никифором, здесь умершим и погребенным во время путешествия своего из Иерусалима в Россию, за милостыней Трапезная церковь во имя пророка Илии построена 1777 года. Была еще третья церковь во имя Святителя Николая, по ветхости недавно закрытая.

Брокгауз, Ф.А., Ефрона, И.А. (1890—1907). Энциклопедический словарь.

Корсунь — местечко Киевской губернии, Каневского уезда, при реке Роси, в 53 вер. от уездного города. Река Рось образует здесь быстрины и водопады. К. упоминается в числе городов, основанных, как полагают, вел. кн. Ярославом. В XII в. К. был уже значительным городом, за который спорили князья. В XIII—XV вв., от частых опустошений, К. стоял безлюдным. В 1584 г. братья Вишневецкие получили от Стефана Батория грамоту на укрепление города. В 16 1 6 г. тут считалось 1300 домов. Близ К. Богдан Хмельницкий одержал победу над поляками (1648). В 1675 г. поляки сожгли К.; в 1702 г. полковник Самус и Палий, овладев К., вырезали евреев и католиков. Король Станислав Понятовский устроил здесь заведение для обучения простолюдинов танцам. В 1787 г. в К. было свидание короля Станислава Августа с императором Иосифом II. В 1799 г. К. пожалован кн. Лопухину, во владении рода которого находится и теперь. Сохранился старинный замок с 4 бастионами, окруженный валами и рвами. Около К. есть 2 укрепленных места. В К. находили много монет, золотых и серебряных вещей; особенно замечателен золотой сосуд, весом более 1 фн., прекрасной работы, с славянскими арабесками. Жителей 5712, дворов 586. Монастырь мужской заштатный, основанный в XVII ст., 2 правосл. церкви. Католическая каплица, синагога и 2 еврейских молитвен. дома, лютеранский молитвенный дом, 2 школы. Больница, 2 сахарных завода. Около К. 2 водяные мельницы, суконная фабрика, пивоваренный завод, 2 черепичных и l кирпичный заводы, 2 мастерские металлич. изделий. Станция Фастовской жел. д.

Предварительные итоги демографической переписи 1920 года по г. Корсунь

Количество жителей — 12512
Количество переписанных хозяйств — 1245

Большая Советская Энциклопедия. (1969 — 1978).

Корсунь-Шевченковский (до 1944 — Корсунь), город, центр Корсунь-Шевченковского района Черкасской области УССР, на р. Рось (приток Днепра). Назван Шевченковским в честь Т. Г. Шевченко, родившегося в 34 км от К., в с. Моринцы. Ж.-д. станция Корсунь (на линии — Киев — Черкассы). 17,8 тыс. жителей (1972).

Основан, по летописным данным, в 1032 князем Ярославом Мудрым. В 1240 разрушен Батыем. В 1584 в К. построена военная крепость. Корсунь являлся одним из главных центров Освободительной войны украинского народа 1648—54. Близ К. в мае 1648 войска Богдана Хмельницкого разгромили 20-тыс. польско-шляхетское войско (см. Корсуньское сражение 1648). В 1793 воссоединён с Россией. В период Великой Отечественной войны 1941—45 в районе К. Советской Армией была окружена и разгромлена 80-тыс. группировка немецко-фашистских войск (см. Корсунь-Шевченковская операция 1944). 14 февраля 1944 Корсунь освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В кратчайшие сроки хозяйство города было восстановлено.

В К. — станкостроительный, механический, ремонтный, строительных материалов, асфальтовый, кукурузокалибровочный, маслодельный, плодоконсервный и др. заводы; винодельческий комбинат, швейная, плетёных изделий фабрики. Предприятия ж.-д. транспорта и др. Имеются педагогическое, медицинское училища. Музей истории Корсунь-Шевченковской битвы.

Археологічні пам’ятки

1.Городище 1580-1585 гг. В центре города
2.Древнерусское городище на левом берегу р. Рось
3. Скифский курган скифо-сарматская эпоха VII ст. до н.э.-III ст. н.э., 1 км. насевер от города

Найбільш поширені прізвища осіб іудейського віросповідання по м. Корсунь, середина ХІХ ст.

Б В Г
Барский
Бек
Белинский
Белоцерковский
Браславский
Брачик
Бродский
Будянский
Быдерский
Вишнивецкий Галимский
Голденберг
Гринфельд
З К Л
Золотов Козлов
Комарницкий
Коротянский
Литовський
Луцкий
Ляховецкий
М Н О
Меламед
Мищинский
Мойстровой
Моргулис
Николаевский
Новицкий
Островский
П Р С
Подольский
Покраса
Портной
Рабинович
Радницкий
Сапожник
Саферский
Селиский
Т У Ф
Таганський Уманський Фридман
Х Ш
Хильковский
Ходоровский
Шинкар
Шнайдер

Найбільш поширені прізвища осіб православного віросповідання по м. Корсунь, кінець ХІХ — початок ХХ ст.

А Б В
Адамский
Аркуша
Баченко
Белошапка
Березовский
Бойко
Бондаренко
Бондурко
Быченко
Вирка
Воронин
Ворушило
Г Д Ж
Гавриленко
Ганзич
Глатченко
Гнатченко
Гудзенко
Гургуленко
Гусак
Давиденко
Дахновский
Драченко
Дубинецкий
Дяченко
Журавленко
З К Л
Заболотний
Заиченко
Каратыш
Клюев
Коваленко
Коломиец
Котляр
Крутенко
Кудревич
Куриный
Ладнов
Ледвинка
Ленченко
Лошковский
Лысенко
М Н О
Максименко
Малыга
Маринченко
Медведовский
Морозенко
Нагаец
Науменко
Николенко
Новицкий
Носаченко
Очеретный
Очеретяный
П Р С
Педченко
Пивненко
Подпубный
Порядин
Ромашко
Рутковский
Савченко
Святенко
Сердюченко
Сиренко
Сохацкий
Сук
Т У Ф
Тарасюк
Терновый
Томиленко
Топчиенко
Топчий
Трофименко
Троян
Тыщенко
Усык Федоренко
Фесенко
Филипповский
Х Ц Ч
Харченко
Химиченко
Храмов
Цивинда Череванев
Чередниченко
Ш
Шаповаленко
Шевченко
Шиян
Шквирников

Список власників млинів м. Корсунь 1928 р.

Шніцглуз С.Х., 4 працюючі особи, водян.
Лещинський Х.М., 4 працюючі особи, водян.
Шніцглуз Л.І., 4 працюючі особи, водян.
Любарськ. каган., 5 працюючих осіб, водян.
Дубов Б., 3 працюючі особи, водян.
Майстровський, 8 працюючих осіб, водян.

Список жертв голодомору 1932-1933 років. по м. Корсунь-Шевченківський (Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Черкаська область.)

Медвінська [нерозбірливо] Менделевна, 80 р., утриманець, службовець, 28.08.1932, причина смерті не вказана.
Мурженко Мотрона Кіндратівна, 90 р., утриманець, пенсіонерка, 13.01.1932, причина смерті від старості.
Грищенко Домнія Петрівна
Білошапка Євгеній Петрович
Ейриш Мая Давидівна
Медвінська Шейндля Менделевна
Свірксенко Аврум Меєрович
Іонін Микола Густійович
Максимчук Макола Павлович
Малиженко (?)
Краснов Нухем Шнеєров, 108 р., утриманець, службовець, 7.01.1932, причина смерті від старості.
Єфрос Малка Аврумовна, 70 р., утриманець, член артілі, 19.01.1932, причина смерті від раку сліпої кишки.
Ємриш Шая Дувідовна, 42 р., службовець, 13.02.1932, причина смерті від туберкульозу легень.
Сквірський Аврум Меєрович, 6 р., утриманець, 27.03.1932, причина смерті не вказана.
Юнін Микола Густавович, 52 р., службовець, 28.03.1932, причина смерті не вказана.
Білошапка Євгеній Петрович, 74 р., утриманець, службовець, 28.01.1932, причина смерті не вказана.
Тимошенко Єфим Сидорович, 70 р., утриманець, член колгоспу, 28.03.1932, причина смерті не вказана.
Гриценко Домініка Петрівна, 75 р., утриманець, робітниця, 6.01.1932, причина смерті не вказана.

Метричні книги по м. Корсунь, що знаходяться на зберіганні в ДАЧО

 1. Київська губернія
 2. Київська єпархія
 3. Ільїнська церква, м-ко Корсунь  Канівського повіту Корсунської волості
 4. Народження:  1737-1760: ф.247, оп.1, спр.1;  1798-1813: ф.247, оп.1, спр.2;  1814-1831: ф.247, оп.1, спр.4;  1832-1850: ф.247, оп.1, спр.6;  1851-09.1862: ф.247, оп.1, спр.11;  10.1862-1874: ф.931, оп.1, спр.1467; 1875-04.1879: ф.931, оп.1, спр.1498;  1875: ф.931, оп.1, спр.1525;  1876-1877: ф.931, оп.1, спр.1542;  1878: ф.931, оп.1, спр.1566;  05.1879-06.1887: ф.931, оп.1, спр.1571;  1879-1880: ф.931, оп.1, спр.1579;  1881-1882: ф.931, оп.1, спр.1613;  1883-1884: ф.931, оп.1, спр.1643;  1885-1886: ф.931, оп.1, спр.1675;  07.1887-08.1893: ф.931, оп.1, спр.1697;  1887-1888: ф.931, оп.1, спр.1704;  1889: ф.931, оп.1, спр.1737;  1890-1891: ф.931, оп.1, спр.1754; 1892-1893: ф.931, оп.1, спр.1780;  09.1893-08.1900: ф.931, оп.1, спр.1788;  1894: ф.931, оп.1, спр.1808; 1896: ф.931, оп.1, спр.1808;  1897: ф.931, оп.1, спр.1846;  1898-1899: ф.931, оп.1, спр.1859;  10.1900-1911: ф.931, оп.1, спр.1877;  1902-1905: ф.931, оп.1, спр.1919;  1906-1907: ф.931, оп.1, спр.1984;  1908: ф.931, оп.1, спр.2025;  1910: ф.931, оп.1, спр.2054;  1912: ф.931, оп.1, спр.2054;  1912: ф.931, оп.1, спр.2081;  1913: ф.931, оп.1, спр.2099;  1913-1917: ф.931, оп.1, спр.2102;  1914: ф.931, оп.1, спр.2114;  1915: ф.931, оп.1, спр.2125;  1916: ф.931, оп.1, спр.2135
 5. Шлюб:  1737-1759: ф.247, оп.1, спр.1;  1798-1813: ф.247, оп.1, спр.2;  1814-1831: ф.247, оп.1, спр.4;  1832-1858: ф.247, оп.1, спр.8;  10.1858-1892: ф.247, оп.1, спр.12; 1875: ф.931, оп.1, спр.1525;  1876-1877: ф.931, оп.1, спр.1542;  1878: ф.931, оп.1, спр.1566;  1879-1880: ф.931, оп.1, спр.1579;  1881-1882: ф.931, оп.1, спр.1613;  1883-1884: ф.931, оп.1, спр.1643;  1885-1886: ф.931, оп.1, спр.1675;  1887-1888: ф.931, оп.1, спр.1704;  1889: ф.931, оп.1, спр.1737;  1890-1891: ф.931, оп.1, спр.1754; 1892-1893: ф.931, оп.1, спр.1780;  1894: ф.931, оп.1, спр.1808; 1896: ф.931, оп.1, спр.1808;  1897: ф.931, оп.1, спр.1846;  1898-1899: ф.931, оп.1, спр.1859;  1902-1905: ф.931, оп.1, спр.1919;  1906-1907: ф.931, оп.1, спр.1984;  1908: ф.931, оп.1, спр.2025;  1910: ф.931, оп.1, спр.2054;  1912: ф.931, оп.1, спр.2054;  1912: ф.931, оп.1, спр.2081;  1913: ф.931, оп.1, спр.2099;  1913-1915: ф.931, оп.1, спр.2102;  1914: ф.931, оп.1, спр.2114;  1915: ф.931, оп.1, спр.2125;  1916: ф.931, оп.1, спр.2135
 6. Смерть:  1737-1759: ф.247, оп.1, спр.1;  1798-06.1812: ф.247, оп.1, спр.2;  1814-1831: ф.247, оп.1, спр.4;  1832-1846: ф.247, оп.1, спр.7;  1847-03.1860: ф.247, оп.1, спр.10;  1875: ф.931, оп.1, спр.1525;  1876-1877: ф.931, оп.1, спр.1542;  1878: ф.931, оп.1, спр.1566;  08.1879-1911: ф.931, оп.1, спр.1490;  1879-1880: ф.931, оп.1, спр.1579;  1881-1882: ф.931, оп.1, спр.1613;  1883-1884: ф.931, оп.1, спр.1643;  1885-1886: ф.931, оп.1, спр.1675;  1887-1888: ф.931, оп.1, спр.1704;  1889: ф.931, оп.1, спр.1737;  1890-1891: ф.931, оп.1, спр.1754; 1892-1893: ф.931, оп.1, спр.1780;    1894: ф.931, оп.1, спр.1808; 1896: ф.931, оп.1, спр.1808;  1897: ф.931, оп.1, спр.1846;  1898-1899: ф.931, оп.1, спр.1859;  1902-1905: ф.931, оп.1, спр.1919;  1906-1907: ф.931, оп.1, спр.1984;  1908: ф.931, оп.1, спр.2025;  1910: ф.931, оп.1, спр.2054;  1912: ф.931, оп.1, спр.2054;  1912: ф.931, оп.1, спр.2081;  1913: ф.931, оп.1, спр.2099;  1913-1917: ф.931, оп.1, спр.2102;  1914: ф.931, оп.1, спр.2114;  1915: ф.931, оп.1, спр.2125;  1916: ф.931, оп.1, спр.2135; 01.-06.1919: ф.931, оп.1, спр.1490; 1919-1920: ф.931, оп.1, спр.2159
 1. Київська губернія
 2. Київська єпархія
 3. Спаська церква, м-ко Корсунь Канівського повіту Корсунської волості
 4. с.Карашина (приписна   Михайлівська церква)
 5. Народження:  1847-1854: ф.262, оп.1, спр.1;  1855-04.1862: ф.262, оп.1, спр.4;  1866-1872: ф.931, оп.1, спр.1475;  11.1872-04.1884: ф.931, оп.1, спр.1491;  1875-1876: ф.931, оп.1, спр.1525;  1877: ф.931, оп.1, спр.1542;  1878-1879: ф.931, оп.1, спр.1566;  1880: ф.931, оп.1, спр.1579;  1881-1882: ф.931, оп.1, спр.1613;  1883-1884: ф.931, оп.1, спр.1643;  12.1884-1897: ф.931, оп.1, спр.1653;  1885-1886: ф.931, оп.1, спр.1675; 1887-1888: ф.931, оп.1, спр.1704;  1889-1890: ф.931, оп.1, спр.1737;  1891-1892: ф.931, оп.1, спр.1754;  1893: ф.931, оп.1, спр.1780;  1894: ф.931, оп.1, спр.1808;  1896: ф.931, оп.1, спр.1808;  1897-1898: ф.931, оп.1, спр.1846; 1898-1906: ф.931, оп.1, спр.1852;  1899: ф.931, оп.1, спр.1859;  1902-1905: ф.931, оп.1, спр.1919;  1906-1907: ф.931, оп.1, спр.1984;  1907: ф.931, оп.1, спр.2003;  1908: ф.931, оп.1, спр.2024;  1908-1909: ф.931, оп.1, спр.2025; 1909: ф.931, оп.1, спр.2039;   1910: ф.931, оп.1, спр.2053;  1910: ф.931, оп.1, спр.2054;  1911: ф.931, оп.1, спр.2070; 1912: ф.931, оп.1, спр.2054;  1912: ф.931, оп.1, спр.2081;  1913: ф.931, оп.1, спр.2099;  1913-1917: ф.931, оп.1, спр.2102;  01.-10.1914: ф.931, оп.1, спр.2114;  10.-12.1914: ф.931, оп.1, спр.2099;  1915: ф.931, оп.1, спр.2125; 1916: ф.931, оп.1, спр.2135;  1917: ф.931, оп.1, спр.2145;  1918-05.1921: ф.931, оп.1, спр.2150
 6. Шлюб:  1855-1880: ф.931, оп.1, спр.1453;  1875-1876: ф.931, оп.1, спр.1525;  1877: ф.931, оп.1, спр.1542;  1878-1879: ф.931, оп.1, спр.1566;  1880: ф.931, оп.1, спр.1579;  1881-1898: ф.931, оп.1, спр.1608; 1881-1882: ф.931, оп.1, спр.1613;  1883-1884: ф.931, оп.1, спр.1643;  1885-1886: ф.931, оп.1, спр.1675; 1887-1888: ф.931, оп.1, спр.1704;  1889-1890: ф.931, оп.1, спр.1737;  1891: ф.931, оп.1, спр.1754;  1892-1893: ф.931, оп.1, спр.1780;  1894: ф.931, оп.1, спр.1808;  1896: ф.931, оп.1, спр.1808;  1897-1898: ф.931, оп.1, спр.1846; 1899: ф.931, оп.1, спр.1859; 1899-1906: ф.931, оп.1, спр.1866;  1902-1905: ф.931, оп.1, спр.1919;  1906-1907: ф.931, оп.1, спр.1984;  1907: ф.931, оп.1, спр.2003;  1908: ф.931, оп.1, спр.2024;  1908-1909: ф.931, оп.1, спр.2025; 1909: ф.931, оп.1, спр.2039;   1910: ф.931, оп.1, спр.2053;  1910: ф.931, оп.1, спр.2054;  1911: ф.931, оп.1, спр.2070; 1912: ф.931, оп.1, спр.2081;  1913: ф.931, оп.1, спр.2099;  1913-1917: ф.931, оп.1, спр.2102; 1914: ф.931, оп.1, спр.2114;  1915: ф.931, оп.1, спр.2125;  1916: ф.931, оп.1, спр.2135;  1917: ф.931, оп.1, спр.2145;  1918: ф.931, оп.1, спр.2150; 07.-08.1919: ф.931, оп.1, спр.2156;  1920-02.1921: ф.931, оп.1, спр.2150;  1920: ф.931, оп.1, спр.2156
 7. Смерть:  1849-06.1858: ф.262, оп.1, спр.2;  06.1858-10.1867: ф.931, оп.1, спр.1463;  1875-1876: ф.931, оп.1, спр.1525;  1877: ф.931, оп.1, спр.1542;  1878-1879: ф.931, оп.1, спр.1566;  1880: ф.931, оп.1, спр.1579;  1881-1882: ф.931, оп.1, спр.1613;  1883-1884: ф.931, оп.1, спр.1643;  1885-1886: ф.931, оп.1, спр.1675; 1887-1888: ф.931, оп.1, спр.1704;  1889-1890: ф.931, оп.1, спр.1737; 1891: ф.931, оп.1, спр.1754;  1892-1893: ф.931, оп.1, спр.1780;  1894: ф.931, оп.1, спр.1808;  1896: ф.931, оп.1, спр.1808;  1897-1898: ф.931, оп.1, спр.1846; 1899: ф.931, оп.1, спр.1859;  1902-1905: ф.931, оп.1, спр.1919;  1906-1907: ф.931, оп.1, спр.1984;  1907: ф.931, оп.1, спр.2003;  1908: ф.931, оп.1, спр.2024;  1908-1909: ф.931, оп.1, спр.2025; 1909: ф.931, оп.1, спр.2039;   1910: ф.931, оп.1, спр.2053;  1910: ф.931, оп.1, спр.2054;  1911: ф.931, оп.1, спр.2070; 1912: ф.931, оп.1, спр.2081;  1913: ф.931, оп.1, спр.2099;  1913-1917: ф.931, оп.1, спр.2102;  1914: ф.931, оп.1, спр.2114;  1915: ф.931, оп.1, спр.2125; 1916: ф.931, оп.1, спр.2135;  1917: ф.931, оп.1, спр.2145; 1917-1919: ф.931, оп.2, спр.104;  1918-07.1922: ф.931, оп.1, спр.2150; 1919: ф.931, оп.1, спр.2158;  10.1921-1922: ф.931, оп.2, спр.104
 1. Київська губернія
 2. Єврейське товариство
 3. м-ко Корсунь Канівського повіту
 4. Народження: 01.-09.1854: ф.395, оп.1, спр.1;  1857: ф.395, оп.1, спр.3;  1858: ф.395, оп.1, спр.5;  1859: ф.395, оп.1, спр.6;  1861: ф.395, оп.1, спр.9
 5. Шлюб: 1856: ф.395, оп.1, спр.2;  1860: ф.395, оп.1, спр.8;  1862: ф.395, оп.1, спр.10
 6. Смерть: 1857: ф.395, оп.1, спр.4;  01.-11.1860: ф.395, оп.1, спр.7
 7. Списки эвреїв Черкаського пов.: ф.1, оп2, спр16, ф.765, оп.1, спр.1

Заказать генеалогическое исследование Вашего рода по г. Корсунь-Шевченковский

Если Ваш род происходит из города Корсунь-Шевченковский мы можем провести для Вас генеалогическое исследование.
Order a genealogical research based on Korsun-Shevchenkovskij city.

Відеоматеріали

Карти

6 комментариев

 1. http://surnameindex.info/news:

  http://surnameindex.info/news/?p=7434

  Некоторые фамилии жителей м. Корсунь (Спасская церковь):

  Бабиченко
  Бандрурка
  Березовский
  Березовый
  Бичек
  Биченко
  Бодраченко
  Борыславский
  Быченко
  Вирченко
  Галич
  Гандзенко
  Гладненко
  Гнатченко
  Горевой
  Граба
  Давиденко
  Денисенко
  Долгов
  Драченко
  Дударенко
  Жуганенко
  Журавленко
  Заборенко
  Завертайло
  Заиченко
  Иваньченко
  Каценко
  Квитка
  Коваленко
  Коноваленко
  Костенко
  Котляр
  Кубревич
  Куринный
  Кушниров
  Ленченко
  Макаренко
  Мельников
  Морозенко
  Москаленко
  Мырошниченко
  Нечипоренко
  Огилька
  Осадчий
  Остроус
  Панченко
  Пивненко
  Почтарь
  Прилуцкий
  Радченко
  Ромашко
  Савченко
  Сергеенко
  Скориченко
  Словачевский
  Слученко
  Стеценко
  Сученко
  Сучок
  Топчиенко
  Филоненко
  Фисенко
  Часнаков
  Чубов
  Шевченко
  Шимоненко
  Шкворенко
  Щербачов
  Якубовский
  Янченко

  • Ольга:

   Гнатченко и Давиденко — это фамилии моих предков и родственников, они жили в городе Корсунь-Шевченко. Наверное, и сейчас там можно найти моих родственников. Очень бы хотелось.

 2. http://surnameindex.info/news:

  http://surnameindex.info/news/wp-admin/post.php?action=edit&post=7494

  Некоторые фамилии жителей м. Корсунь (Ильинская церковь):

  Бандурка
  Билецкий
  Биченко
  Блинов
  Бойко
  Бондаренко
  Буц
  Верхочуб
  Вирка (Вирко)
  Войцеховский
  Вороненко
  Воронин
  Гудзенко
  Гусак
  Гусаченко
  Давиденко
  Дудоренко
  Желяев
  Жиленко
  Заболотный
  Загорный
  Заиченко
  Захарченко
  Зиниченко
  Зябренко
  Ильчинко (Ильченко)
  Ищенко
  Коба
  Коваленко
  Куринный
  Лазаренко
  Ленченко
  Лисенко
  Логвиненко
  Лысенко
  Медведовский
  Мойстренко
  Мороз
  Николенко
  Носаченко
  Островский
  Педченко
  Пивненко
  Побирченко
  Подлубный
  Прошковский
  Ребицкий
  Сиренко
  Слупский
  Случак
  Сохацкий
  Стахурский
  Сунько
  Темненко
  Терещенко
  Ткаченко
  Топчий
  Третяк
  Троян
  Устимович
  Усык
  Федоренко
  Филиповский
  Фисенко
  Химиченко
  Чередниченко
  Черченко
  Чубенко
  Шатунский
  Шевченко
  Шепеленко
  Шиленко
  Юхновский
  Якубовский

 3. http://surnameindex.info/news:

  http://surnameindex.info/news/?p=7494

  Некоторые фамилии жителей м. Корсунь (Ильинская церковь):

  Бандурка
  Билецкий
  Биченко
  Блинов
  Бойко
  Бондаренко
  Буц
  Верхочуб
  Вирка (Вирко)
  Войцеховский
  Вороненко
  Воронин
  Гудзенко
  Гусак
  Гусаченко
  Давиденко
  Дудоренко
  Желяев
  Жиленко
  Заболотный
  Загорный
  Заиченко
  Захарченко
  Зиниченко
  Зябренко
  Ильчинко (Ильченко)
  Ищенко
  Коба
  Коваленко
  Куринный
  Лазаренко
  Ленченко
  Лисенко
  Логвиненко
  Лысенко
  Медведовский
  Мойстренко
  Мороз
  Николенко
  Носаченко
  Островский
  Педченко
  Пивненко
  Побирченко
  Подлубный
  Прошковский
  Ребицкий
  Сиренко
  Слупский
  Случак
  Сохацкий
  Стахурский
  Сунько
  Темненко
  Терещенко
  Ткаченко
  Топчий
  Третяк
  Троян
  Устимович
  Усык
  Федоренко
  Филиповский
  Фисенко
  Химиченко
  Чередниченко
  Черченко
  Чубенко
  Шатунский
  Шевченко
  Шепеленко
  Шиленко
  Юхновский
  Якубовский

 4. Ирина:

  Как можно заказать генеалогическое исследование?

Ваш комментарий