Меню Закрити меню Історико-генеалогічна
база даних України

Малая Буромка

Административно-территориальное деление

Малая Буромка (укр. Мала Бурімка) — cело, центр сельского совета Чернобаевского района Черкасской области. В ХІХ столетии село Великобуромской волости Золотоношского уезда Полтавской губернии.

Cело относится к историко-этнографическому региону Среднее Поднепровье (Надднепрянщина).

История городов и сел УССР 1972 год

Мала Бурімка — село, центр сільської Ради, розташоване на берегах невеликої степової річки Бурімки, притоки Сули, за 20 км від районного центру. Населення — 1254 чоловіка. Сільраді підпорядковані села Мохнач і Старий Мохнач.

У Малій Бурімці міститься центральна садиба колгоспу ім. Карла Маркса, який обробляв 4768 га землі, в т. ч. 4522 га орної. Основний виробничий напрям — тваринництво. Розвинуте також і бджільництво. За визначні досягнення в розвитку колгоспного виробництва 72 колгоспники нагороджені орденами й медалями Радянського Союзу.

У селі є восьмирічна школа, в якій навчаються 133 учні, два клуби на 300 місць, три бібліотеки 8 фондом 16 тис. книг, пологовий будинок, фсльдшерсько-акушерськлй пункт, а також шевська та швейна майстерні. Партійна організація (створена 1920 року) налічує 48 комуністів, комсомольська — 65 членів ВЛКСМ.

У 1905—1907 pp. жителі села були одними з найбільш революційно настроєних селян у Золотоніському повіті. Начальник Полтавського губернського жандармського управліпяя доносив: «Що ж до Малої Бурімки, то село виділяеться серед навколишніх сіл ворожим настроем у Ставленні до властей, який виявився навіть кілька днів тому у тім, що коли в цьому селі з’явився агітатор, якого поліція хотіла затримати, то селяни не дали, загрожуючи урядникові вбивством». Весною 1918 року жителі Малої Бу-рімки взяли участь у повстанні проти австро-німецьких окупантів.
340 жителів села брали участь у Великій Вітчизняній війні, з них 210 загинули, 112 — удостоєні урядових нагород. На честь тих, хто віддав своє життя, визволяючи Батьківщину від ворогів, споруджено обеліск Слави.

Поблизу сіл Мохнача і Старого Мохнача виявлено два поселення черняхівської культури.

Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год.

Села Малой-Буромки Архистратиго-Михайловская церковь, деревянная, в одной связи с колокольнею, холодная, существует с 1779 г.; церковная сторожка: церковная библиотека; в приходе школа грамоты и земское народное училище; церковно-приходское попечительство; школа грамоты помещается в собственном доме; дом для квартиры священника; земли церковной 2 дес. 504 кв. саж., в том числе под погостом и кладбищем 300 кв. саж.. ружной 37 дес. 1495 кв. саж., в томъ числе, в двух кусках, усадебной 2 дес. 995 кв. саж; жалованья в год священнику 120 руб.. псаломщикам 1-му 53 руб., 2-му 36 руб.; церковь от Консистории в 160 верстах.
Прихожан 1544 д. м. п. и 1589 д. ж. п.
В приходе деревня Мохнач, хутор Лукашовка.
Священник Иоанн Сукачев — в сане священника 1869 г., орден Св. Анны 3 ст. 1900 г.
Псаломщики: Иоанн Максимов Комнан — в должности 1851 г. и Василий Тимофеев Зеленский — в должности 1868 г.. стихар 1897 г.
Церковный староста крестьянин Петр Саввин Лукьяненко.

Наиболее распространенные фамилии по с. Малая Буромка  на конец ХІХ –начало ХХ ст.

Базила
Береговой
Боговык
Бочкун
Брагинец
Бурчук
Быжон
Бындас
Ведьмедь
Вербицкий
Гармаш
Глузда
Гноевой
Гриневич
Гупьяненко
Демура
Деревянка
Довженко
Дуда
Дудка
Душка
Жулай
Захарченко
Зузула
Калюжный
Канивец
Кардаш
Кинаш
Киричок
Коваленко
Колесник
Комашка
Корецкий
Корсун
Корчан
Кравец
Красуля
Крикун
Курлюк
Лепский
Лобода
Лукьяненко
Ляпкало
Макаренко
Науменко
Наумовский
Недогарок
Нестеренко
Нечипоренко
Николав
Овелок
Олейник
Павленко
Пасько
Пацера
Плахотенко
Подгора
Прасон
Рахло
Редун
Рожковский
Росенко
Салогуб
Сенька
Сопильняк
Стародубец
Тараненко
Тертышник
Токовый
Трегуб
Трюхан
Тяглый
Хоменко
Хорошун
Чередник
Черногор
Шишков

Список преподавателей Малобуромской школы 1923 г.

Слобода Димян Миколаевич, завшкол., 1892 г.р.
Лукьяненко Катер. Івановна, учит., 1889 г.р.
Великохатька Олександр Вол., учит., 1896 г.р.

Состав Мало-Буромской сельской избирательной комиссии 1926 г.

Щербина Федор М.
Ракло Сергей Кириллович
Корецкий Арион Семенович
Плахота Евдоким Л.
Кухтин Федор Максимович
Стародубец Мария М.
Биндас Явтух Н.
Бурчук Степан

Список жертв голодомора 1932-1933 гг. по с. Малая Буромка (Национальная книга памяти жертв голодомора в Украине. Черкасская область.)

За даними різних джерел у селі в 1932 – 1933 роках загинуло близько 16 осіб. Мартиролог укладено на підставі свідчень очевидців Голодомору (Гнойового Василя Савовича, Підгори Миколи Омеляновича, Чередник Єфросинії Андріянівни та ін.). Свідчення зберігаються в Державному архіві Черкаської області (Р-5664, оп. 1, спр. 84).

Базіло Явдоха Іванівна, селянка, 1933 р., причину смерті невідомо.
Бикодір Михайло Назарович, селянин,  1933 р., причину смерті невідомо.
Бикодір Назар, селянин,  1933 р., причину смерті невідомо.
Бикодір Наталка Назарівна, селянка, 1933 р., причину смерті невідомо.
Бикодір Явдоха, селянка, 1933 р., причину смерті невідомо.
Вербицька Аркаша Аріянів, селянин, 1933 р., причину смерті невідомо.
Вербицька Одарка Аріянівна, селянка, 1933 р., причину смерті невідомо.
Вербицький Іван Аріянович, селянин, 1933 р., причину смерті невідомо.
Вербицький Іван Семенович, селянин, 1933 р., причину смерті невідомо.
Вербицький Петро Іванович, селянин, 1933 р., причину смерті невідомо.
Вербицький Пилип Піменович, селянин,  1933 р., причину смерті невідомо.
Красуля Параска Іванівна, селянка, 1933 р., причину смерті невідомо.
Малик Олександр Васильович, селянин,  1933 р., причину смерті невідомо.
Малик Оришка Андріївна, селянка, 1933 р., причину смерті невідомо.
Проворченко Михайло Петрович, селянин,  1933 р., причину смерті невідомо.
Тертишник Мар’я Пилипівна, селянка, 1933 р., причину смерті невідомо.

Метрические книги по селу Малая Буромка находящиеся на хранении в ГАЧО

1. Полтавська  губернія
2. Полтавська  єпархія
3. Архангело-Михайлівська церква, с. Мала Бурімка Золотоніського повіту Великобурімської волості
4. дер.Мохнач, хут.Лукашівка
5. Народження:  1800-1823: ф.403, оп.21, спр.2;  1824-1838: ф.403, оп.21, спр.3; 1839-1849: ф.403, оп.21, спр.4; 1850-1858: ф.403, оп.21, спр.5;  1859: ф.403, оп.21,  спр.6;  1877: ф.931, оп.1, спр.989;  1878: ф.931, оп.1, спр.1007; 1879-1881: ф.931, оп.1, спр.989;  1884: ф.931, оп.1, спр.1058;  1886: ф.931, оп.1, спр.1058;  1888: ф.931, оп.1, спр.1092; 1893: ф.931, оп.1, спр.1092;  1894: ф.931, оп.1, спр.1139;  1895: ф.931, оп.1, спр.1092; 1898: ф.931, оп.1, спр.1186; 1899: ф.931, оп.1, спр.1194; 1900: ф.931, оп.1, спр.1201; 1901-1902: ф.931, оп.1, спр.1219;  1904: ф.931, оп.1, спр.1219; 1913-1914: ф.931, оп.1, спр.1280
6. Шлюб:  1800-1803: ф.403, оп.21, спр.2; 1805: ф.403, оп.21, спр.2;  1824-1838: ф.403, оп.21, спр.3; 1839-1849: ф.403, оп.21, спр.4; 1850-1858: ф.403, оп.21, спр.5;  1859: ф.403, оп.21,  спр.6;  1877: ф.931, оп.1, спр.989;  1878: ф.931, оп.1, спр.1007; 1879-1881: ф.931, оп.1, спр.989;  1884: ф.931, оп.1, спр.1058;  1886: ф.931, оп.1, спр.1058;  1888: ф.931, оп.1, спр.1092; 1893: ф.931, оп.1, спр.1092;  1894: ф.931, оп.1, спр.1139;  1895: ф.931, оп.1, спр.1092; 1898: ф.931, оп.1, спр.1186; 1899: ф.931, оп.1, спр.1194; 1900: ф.931, оп.1, спр.1201; 1902: ф.931, оп.1, спр.1219; 1904: ф.931, оп.1, спр.1219;  1913-1914: ф.931, оп.1, спр.1280
8. Смерть:  1800-1803: ф.403, оп.21, спр.2; 1805: ф.403, оп.21, спр.2;  1824-1838: ф.403, оп.21, спр.3; 1839-1849: ф.403, оп.21, спр.4; 1850-1858: ф.403, оп.21, спр.5;  1859: ф.403, оп.21,  спр.6;  1877: ф.931, оп.1, спр.989;  1878: ф.931, оп.1, спр.1007; 1879-1881: ф.931, оп.1, спр.989;  1884: ф.931, оп.1, спр.1058;  1886: ф.931, оп.1, спр.1058;  1888: ф.931, оп.1, спр.1092; 1893: ф.931, оп.1, спр.1092;  1894: ф.931, оп.1, спр.1139;  1895: ф.931, оп.1, спр.1092; 1898: ф.931, оп.1, спр.1186; 1899: ф.931, оп.1, спр.1194; 1900: ф.931, оп.1, спр.1201; 1901-1902: ф.931, оп.1, спр.1219; 1904: ф.931, оп.1, спр.1219;  1913-1914: ф.931, оп.1, спр.1280

Заказать генеалогическое исследование Вашего рода по с. Малая Буромка

Если Ваш род происходит из села Малая Буромка мы можем провести для Вас генеалогическое исследование.
Order a genealogical research based on Malaja Buromka village.

1 комментарий

 1. http://www.surnameindex.info/news/:

  http://www.surnameindex.info/info/poltava/zolotonosha/malayaburomka/index.html
  Некоторые фамилии жителей с. Малая Буромка (1888-1895, 1898):

  Божко
  Бочкун
  Вербицкий
  Вульвич
  Герасименко
  Демиденко
  Довженко
  Дудка
  Жулай
  Захарченко
  Зозуля, Зузуля
  Золотаренко
  Карась, Карасенко
  Кардаш
  Кийко
  Клочка
  Кононович
  Корчан
  Костенко
  Кравченко
  Красуля
  Круглый
  Крутяк
  Кукузей
  Куценко
  Кучеренко
  Лобода
  Лукьяненко
  Ляпкало
  Макаренко
  Менько
  Невдашенка
  Неделька
  Нестеренко
  Овсюк
  Олейник
  Павленко
  Панасько
  Плахотенко
  Погребный
  Подгора
  Поддубный
  Похватный
  Ракло
  Реун
  Стародубец
  Тоховой
  Трегуб
  Трюхан, Трюхин
  Тяглый
  Федьченко
  Фостов
  Чередник
  Черногор
  Шишков
  Щербина
  Янголь

Ваш комментарий