Меню Закрити меню Історико-генеалогічна
база даних України

Великая Буромка

Административно-территориальное деление

Великая Буромка (укр. Велика Бурімка) — cело, центр сельского совета Чернобаевского района Черкасской области. В ХІХ столетии село Великобуромской волости Золотоношского уезда Полтавской губернии.

Великобуромскому сельскому совету подчинено село Михайловка.

Село относится к историко-этнографическому региону Среднее Поднепровье (Надднепрянщина).

История

История городов и сел УССР 1972 год

Велика Бурімка — село, центр сільської Ради, розташоване за 25 км від районного центру. Населення — 2999 чоловік. Сільраді підпорядковане село Михайлівка.

У Великій Бурімці міститься центральна садиба колгоспу «Маяк», який користується 4077 га земельних угідь, в т. ч. 3769 га орної землі. Виробничий напрям господарства — вирощування зернових культур і м’ясо-молочне тваринництво. Розвинуте садівництво і городництво. Тут розташована також ценральна садиба племзаводу «Велика Бурімка», за яким закріплено 1752 га аемельннх угідь, т. ч. 1592 га орної землі. За високі показники

у виробництві сільськогосподарської продукції 153 жителі села нагороджені орденами й медалями Радянського Союзу, серед них — знатна доярка племзаводу М.І. Ганненко, робітниця Т.Ф. Олійннк і директор племзаводу І.В. Филь удостоєні ордена Леніна. На території села знаходиться відділення Чорнобаївського районного об’єднання «Сільгосптехніки».

Працюють середня школа, в якій навчається 411 учнів, будинок культури із залом на 500 місць, три клуби, три бібліотеки з фондом понад 25 тис. книг, аптека. Партійна організація села налічує 108 комуністів, комсомольська — 234 члени ВЛКСМ.

Село відоме з 1185 року. За переказами, у Великій Бурімці був проїздом Богдан Хмельницький.

822 жителі села захищали Батьківщину на фронтах Великої Вітчизняної війни, з них 352 загинули смертю хоробрих. Під час німецько-фашистської окупації у Великобурімському і Чубарівському лісах була розташована база Чорнобаївського партизанського вагону під командуванням Д.С. Комашка, який діяв з вересня 1941 року до липня 1942 року. За мужність і відвагу, виявлені в боях, 144 чоловіка нагороджені орденами й медалями СРСР.

У селі встановлено обеліск Слави радянським воїнам і односельцям, які загинули в роки Вітчизняної війни.

Уродженцями Великої Бурімки є: радянський військовий діяч, генерал-лейтенант В.П. Герасименко (1900—1961); український радянський історик, доктор історичних наук О.К. Касименко (1905—1971); український радянський ґрунтознавець, заслужений діяч науки УРСР, академік АН УРСР О.Н. Соколовський.

В село приїжджав композитор Г.П. Гладкий (1849—1894), який записав чимало народних пісень, створив музику до «Заповіту» Т.Г. Шевченка, випустив збірку пісень «Бурімські зимові вечори».

Поблизу Великої Бурімки знайдені ранні палеолітичні знаряддя праці з кременю, розкопано курган доби бронзи, виявлено городище періоду Київської Русі.

Археологические памятники с. Великая Буромка

Древнерусское городище ХІ-ХІІ ст. на берегу р. Сулы.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 1890 — 1907 гг.

Великая-Буромка — местечко Полтавской г., Золотоношского у., 643 дв., 2754 жит.; православная церковь, школа, 28 ветряных мельниц; четыре ярмарки. В прежнее время называлась Буромля и входила в состав Вишневеччины. По инвентарю 1641 г. значится 158 господарей (хозяев). В 1666 г. черкасские и чигиринские казаки с помощью татар и поляков ограбили окрестности Буромки.

Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год.

Местечка Великой-Буромки Димитриевская церковь, деревянная с такою же в одной связи колокольнею, холодная построена в 1892 г.; церковная сторожка; церковная библиотека; в приходе женская школа грамоты — помещается в собственном доме и министерское одноклассное училище; два дома для квартир причта; земли ружной 33 дес. 2425 кв. саж; в том числе усадебной 2425 кв. саж.; жалованья в год священнику 140 руб., псаломщикам 1-му 53 руб., 2-му 36 руб.;  церковь от Консистории в 150 верстах.
Прихожан 1965 д. м. п. и 2041 д. ж. п.
Священник Ипполит Гавриилов Прокопенко — в сане священника 1887 г., скуфья 1899 г.
Псаломщики: Александр Леонтиев Калиновский – в должности 1897 г. и Григорий Иоаннов Вениаминов – в должности 1866 г., стихарь 1884 г.
Церковный староста крестьянин Феодор Иоаннов Тригуб.

Наиболее распространенные фамилии по с. Великая Буромка на конец ХІХ — начало ХХ ст.

Б В Г
Бабич
Баранов
Безхижка
Биндас
Бондаренко
Боровик
Брудзь
Бурчук
Величко
Вовк
Волошин
Ганнесен
Гаркуш
Гаркуша
Гармаш
Гарната
Герасименко
Гергель
Гринько
Гриценко
Гулый
Д Ж З
Дзюба
Диденко
Довженко
Додачев
Жовнер Замула
Запасный
Захарченко
Зобенко
Зубенко
И К Л
Иванец
Игнатенко
Ильченко
Канивец
Касименко
Кибин
Кинаш
Клочко
Ковика
Козула
Комашка
Комашко
Костенко
Костырь
Кравченко
Кривич
Крючка
Кучеренко
Кушнир
Лебеденко
Левченко
Литвиненко
Лукьяненко
Любченко
М Н О
Малаш
Мартынченко
Марченко
Мельниченко
Михайлюк
Моложавый
Нестеренко
Нечипоренко
Олейник
Омельченко
Онейко
П Р С
Павлеченко
Панасенко
Панаско
Пандас
Панченко
Пасенков
Петруша
Подгора
Пулинский
Ревун
Редька
Руденко
Руднев
Рыбалка
Рыдун
Семенец
Сливка
Соломка
Стеблина
Т Ф Х
Трегуб
Тяглый
Федорченко
Федченко
Фоменко
Храпко
Ц Ч Ш
Цаца
Цымбалий
Черевник Шабанов
Шарый
Шевченко
Шпильный

Список преподавателей Великобуромской трудшколы 1923 г.

Прибиткевич Павло Андріев, завшкол, 1889 г.р.
Учителя:
Прибиткевич Надежда Антоновна, 1886 г.р.
Чорнова Івга Антон., 1879 г.р.
Гармаш Зинаіда Петровна. 1896 г.р.
Комашка Надежда Степан, 1897 г.р.
Михельсон Иван Іванович, 1903 г.р.
Ганесин Дмитро Іванович, 1900 г.р.

Состав Велико-Буромской сельской избирательной комисии 1926 г.

Комашко Александр Трофимович
Щербина Трофим Павлович
Якименко Опанас Николаевич
Гармаш Иван Петровичэ
Комашко Иван Трофимович
Волошина Александра Дмитриевна
Герасименко Василий Власович
Онейко Петр Степанович

Рекомендуемая литература по селу Великая Буромка

Приліпко М.В. Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів (від найдавніших часів до сьогодення). – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2013. – 652 с.

Метрические книги по селу Великая Буромка находящиеся на хранении в ГАЧО

 1. Полтавська губернія
 2. Полтавська єпархія
 3. Димитріївська церква, с.Велика Бурімка Золотоніського повіту Великобурімської волості
 4. Народження:  1877: ф.931, оп.1, спр.985;  1879-1881: ф.931, оп.1, спр.985; 1884: ф.931, оп.1, спр.1053; 1886: ф.931, оп.1, спр.1053;  1888: ф.931, оп.1, спр.1053;  1893: ф.931, оп.1, спр.1125;  1894: ф.931, оп.1, спр.1139; 1895: ф.931, оп.1, спр.1156;  1898: ф.931, оп.1, спр.1125;  1899: ф.931, оп.1, спр.1019;  1900: ф.931, оп.1, спр.1201; 1901: ф.931, оп.1, спр.1156;  1902: ф.931, оп.1, спр.1227;  1905: ф.931, оп.1, спр.1227; 1913-1914: ф.931, оп.1, спр.1290
 5. Шлюб:  1877: ф.931, оп.1, спр.985;  1879-1881: ф.931, оп.1, спр.985;  1884: ф.931, оп.1, спр.1053; 1886: ф.931, оп.1, спр.1053;  1888: ф.931, оп.1, спр.1053;  1893: ф.931, оп.1, спр.1125;  1894: ф.931, оп.1, спр.1139; 1895: ф.931, оп.1, спр.1156;  1898: ф.931, оп.1, спр.1125;  1899: ф.931, оп.1, спр.1019;  1900: ф.931, оп.1, спр.1201; 1901: ф.931, оп.1, спр.1156;  1902: ф.931, оп.1, спр.1227;  1905: ф.931, оп.1, спр.1227; 1913-1914: ф.931, оп.1, спр.1290
 6. Смерть:  1877: ф.931, оп.1, спр.985;  1879-1881: ф.931, оп.1, спр.985; 1884: ф.931, оп.1, спр.1053; 1886: ф.931, оп.1, спр.1053;  1888: ф.931, оп.1, спр.1053;  1893: ф.931, оп.1, спр.1125; 11.-12.1893: ф.931, оп.1, спр.3589; 1894: ф.931, оп.1, спр.1139; 1895: ф.931, оп.1, спр.1156;  1898: ф.931, оп.1, спр.1125;  1899: ф.931, оп.1, спр.1019;  1900: ф.931, оп.1, спр.1201; 1901: ф.931, оп.1, спр.1156;  1902: ф.931, оп.1, спр.1227;  1905: ф.931, оп.1, спр.1227; 1913-1914: ф.931, оп.1, спр.1290

Метрические книги по селу Великая Буромка находящиеся на хранении в ГАПО

1. Полтавська губернія
2. Полтавська єпархія
3. Димитріївська церква, м-ко Велика Бурімка Золотоніського пов.
4. –
5. Народження: 1811: ф. 706, оп. 4, спр. 83; 1813: ф. 706, оп. 3, спр. 11; 1826: ф. 706,
оп. 4, спр. 159; 1856: ф. 706, оп. 4, спр. 339
6. Шлюб: 1813: ф. 706, оп. 3, спр. 11; 1856: ф. 706, оп. 4, спр. 339
7. –
8. Смерть: 1813: ф. 706, оп. 3, спр. 11; 1856: ф. 706, оп. 4, спр. 339
9. –
10. –

Заказать генеалогическое исследование Вашего рода по с. Великая Буромка

Если Ваш род происходит из села Великая Буромка мы можем провести для Вас генеалогическое исследование.
Order a genealogical research based on Velikaja Buromka village.

Карты

7 комментариев

 1. Ольга:

  Вы забыли еще одну распространенную фамилию из этого села. Брудзь. Мои предки от туда родом и там пол села моих родственников с такой фамилией

  • Nagual:

   Уважаемая Ольга!

   Данные фамилии выписывались из некоторых метрических книг конца, ХІХ- начала ХХ ст., поэтому данный список фамилий нельзя считать исчерпывающим. Действительно в истории села Великая Буромка написанной известным краеведом Чернобаевщины Марией Прилипко упоминается Леонид Григорьевич Брудзь – известный краевед, исследователь, автор очерка «Великая Буромка», завуч школы, в 1953 г. за педагогический труд награжден медалью «За трудовое отличие». Мы добавили фамилию «Брудзь» в список распространенных фамилий, а также сведения о церкви села.

 2. http://www.surnameindex.info/news/:

  http://www.surnameindex.info/info/poltava/zolotonosha/velikayaburomka/index.html
  Некоторые фамилии жителей с. Великая Буромка (1884-1888, 1895-1901):

  Антоненко
  Бабич
  Безхижка
  Биндас
  Бондаренко
  Валович
  Варивода
  Волошин
  Гармаш
  Герасименко
  Гноевый
  Гулый
  Джулай
  Дзюба
  Довженко
  Журава
  Замула
  Захарченко
  Ильченко
  Карасенко
  Кибин
  Козуля
  Колесник
  Комашка
  Кононенко
  Корчан
  Коцепуга
  Кривич
  Кучеренко
  Левченко
  Максименко
  Мартыненко
  Марченко
  Мирошниченко
  Моложавый
  Нечипоренко
  Олейник, Олийник
  Онейко
  Панаско
  Пандась
  Панченко
  Плешка
  Погребный
  Семенец
  Середа
  Соколовский
  Стеблина
  Тертышник
  Тригуб
  Федось
  Федченко
  Храпко
  Цынбала
  Чередник
  Чернобай
  Шабанов
  Шевченко
  Шишкин
  Шпиленый
  Шрамко
  Щербина
  Якименко
  Якуба

 3. Татьяна:

  А вы могли бы подсказать, за какие годы по Буромке имеются в ГАЧО актовые записи гражданского состояния? Период 1918-1942. До революции у вас все указано.

 4. Анна Гут:

  Нашла в альбоме старую поздравительную открытку 1910 года Гаркуше Андрею Т. по адресу Великая Буромка
  Она долгое время хранилась у моей бабушки в Одессе. Может кто подскажет что это за человек.

 5. Александр:

  Не Мартыненко , а Мартынченко !

 6. Олексій:

  Хочу поділитись з вами результатами моєї роботи. Мій батько народився в селі Велика Бурімка і я досить довго збирав все, що було в архівах для побудови дерева. Загалом я добудував до 1795 року по прізвищу Ігнатенко і трохи далі по інших гілках. Далі я дійшов висновку, що, ймовірно, мої предки переїхали або були переселені з інших місць, оскільки більш ранніх згадок про них в Бурімці я не знайшов. Можливо, якщо архіви будуть оцифровані і індексовані в мене вийде зайти далі і знайти звідки вони переїхали (а, можливо вони жили в Бурімці, просто не попали в ті рештки записів, які збереглись). Я вирішив, що буде добре дати іншим перелік джерел, які я знайшов — це, можливо, найповніший список того, що є оцифрованим на сьогодні.

  Велика Бурімка, Золотоніський район, Черкаська область
  Димитріївська церква
  1730-1741 священик Лука Матфеев
  1779-1789 священик Михаил Матвеев
  1789-1795 священик Александр Михайлович Белинский (1746 г. р.)
  1804-1813 священик Григорий Белинский
  1826 священик Василий Иваницкий
  1849 священик Василий Романенко / Никифор Прусаков
  1856 священик Никифор Прусаков
  1877 — 1894 священик Василь Голуб
  1895-1905 священик Никанор Соколовський
  1902 священик Василий Романицкий
  1905 священик Ипполит Гаврилович Прокопенко
  1912-1914 — священник Николай Павлович Федоренко

  1913-1914 Метричні книги https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-1SDK-L?mode=g&cc=4133834&cat=723693
  1905, 1902 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-9Z5B?cc=4133834
  1901 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-B9GM-M?i=780&cc=4133834
  1900 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-B3WW-L?cc=4133834
  1899 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-5XG8?cc=4133834
  1898 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-M9ZP-2?i=429&cc=4133834
  1895 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-B9GH-P?i=697&cc=4133834
  1894 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-174H-F?cc=4133834
  1893 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-M98Y-8?i=365&cc=4133834
  1888 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SMM-G?view=index&action=view
  1886 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SMC-J?view=index&action=view&fbclid=IwAR2w8yxSMBpc_DMrsGb_1WDxXvtM89dvPzLTwTFJomPXQZQ5L-mXqISwR0E
  1884 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SMG-7?view=index&action=view
  1881 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9K-JWHF-9?view=index&action=view&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XHT-XLK1
  1880 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9K-JWHL-Z?view=index&action=view
  1879 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9K-JWC7-H?view=index&action=view
  1877 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9K-JWCV-6?view=index&action=view
  1856 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-PQ91-Q7H7?view=explore&groupId=TH-7774-109668-412-33&fbclid=IwAR24G6iVlHPfVvarntzUOMhrCBI0lDcwcO0NS_D-QhElNwRuocL5rvBFJ6g
  1849 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSN9-WYHJ?i=8&wc=XP3Q-L29%3A1588783701%2C1588696389%2C66435102%2C1588699175&cc=1503045
  1826 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/records/images/image-details?keyword=108125699&page=1&rmsId=TH-7772-109642-29074-43&imageIndex=5&singleView=true
  1813 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/records/images/image-details?keyword=108114659&page=1&rmsId=TH-7744-109499-399-1&imageIndex=5&singleView=true
  1811 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/records/images/image-details?keyword=108125681&page=1&rmsId=TH-7772-109642-17131-26&imageIndex=3&singleView=true
  1811 Ревізії
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-835X-Z?i=160
  1804 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3QP-8?i=10&wc=XTMM-W38%3A1588783701%2C1588696389%2C1598162761%2C1598162762&cc=1503045
  1795 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-X3N9-V?i=729&cc=1503045

  1790 Метричні книги (лише один лист зберігся)
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQ97-L?wc=XT35-829%3A1588783701%2C1588696389%2C66435102%2C1598182950&cc=1503045
  1789 Сповідальні списки (єдиний повністю збережений)
  https://www.familysearch.org/records/images/image-details?imageGroupNumbers=7806811&page=1&rmsId=TH-909-55535-5827-63&imageIndex=637&singleView=true
  1786 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/records/images/image-details?imageGroupNumbers=109227804&page=1&rmsId=TH-7755-117054-1188-97&imageIndex=80&singleView=true
  1784 Сповідальні списки (лише один лист зберігся, решта від іншої, невідомої церкви)
  https://www.familysearch.org/records/images/image-details?imageGroupNumbers=7806810&page=1&rmsId=M9MK-SLF&imageIndex=326&singleView=true
  1779 Сповідальні списки (але приблизно 800 записів з середини втрачено)
  https://www.familysearch.org/records/images/image-details?imageGroupNumbers=7809004&page=1&rmsId=M9MK-CM3&imageIndex=16&singleView=true

  1730-1741 Метричні книги
  https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-BBST?i=2&cc=1503045&cat=760044

Ваш комментарий