Меню Закрити меню Історико-генеалогічна
база даних України

Гостомель

Административно-территориальное деление

Гостомель (укр. Гостомель) — поселок городского типа, центр поселкового совета (г. Ирпень) Киевской области. В ХІХ столетии местечко Киевского уезда Киевской губернии.

Поселок относится к историко-этнографическому региону Среднее Поднепровье (Надднепрянщина).

Большая Советская Энциклопедия 1969 — 1978 гг.

Гостомель, посёлок городского типа в Киево-Святошинском районе Киевской обл. УССР, на р. Ирпень (приток Днепра), в 6 км от ж.-д. станции Буча (на линии Киев — Коростень). Стекольный, крахмальный заводы.

История городов и сел УССР 1971 год

Гостомель — селище міського типу (з 1938 року), підпорядковане Ірпінській міській Раді, розташоване біля річки Ірпінь за 7 кілометрів від залізничної станції Ірпінь, на автомагістралі Київ—Коростень. Населення — 6 тис. чоловік. Гостомельській селищній Раді підпорядковані села Баланівка і Мостище.

Поблизу селища є поклади різних глин, торфу, вапняку. В давнину місцеві жителі добували тут болотну залізну руду, смолу, виробляли поташ.

У Гостомелі діють склотарний і крохмальний заводи, автогосподарство, промкомбінат, а також радгосп «Бучанський». Він має 3600 га землі, в т. ч. 2600 га орної. Господарство спеціалізується на вирощуванні овочів та виробництві молока. За високі виробничі показники доярка радгоспу Н. У. Бондаренко, головний агроном А. Г. Костенко, директор П. І. Андрієвський нагороджені орденами Леніна, а доярка, нині керуюча відділком О. Ф. Шевченко удостоєна звання Героя Соціалістичної Праці.

У селищі функціонує поліклініка, лікарня, середня, восьмирічна і початкова школи, 3 клуби, 4 бібліотеки.

Вперше Гостомель (Гостомль) згадується в грамоті за 1496 рік, коли литовський князь Олександр відібрав його у боярина Володкевича і пожалував Гостомель князю Івану Дашкевичу-Глинському. 1614 року грамотою польського короля Сигізмунда III Гостомелю надано магдебурзьке право.

Селяни і ремісники брали активну участь у визвольній війні 1648—1654 рр. Вони билися у складі Київського полку на чолі з Ждановичем проти литовських військ гетьмана Радзивіла. В січні 1654 року гостомельці схвалили рішення Переяславської Ради про возз’єднання України з Росією і присягли на вірність Російській державі. На початку XVIII ст. місцеві жителі брали участь у народному повстанні проти шляхти, очоленому фастівським козацьким полковником С. Палієм.

Під час революції 1905—1907 рр. в економії поміщика мали місце страйки сільськогосподарських робітників, які вимагали підвищення заробітної плати. Тут виник соціал-демократичний гурток. Він мав підпільну бібліотеку, розповсюджував листівки з закликами до боротьби проти царизму і поміщиків. 17 лютого 1919 року 1-й кавалерійський полк 1-ї Української радянської дивізії, розгромивши петлюрівців, відновив тут Радянську владу. Восени 1919 року в Гостомелі відбувалися запеклі бої з денікінцями. 16 жовтня частини 58-ї дивізії 12-ї армії визволили містечко. У боях особливо відзначилися 519-й інтернаціональний полк під керівництвом комуніста-угорця Л. М. Гавро і підрозділ 517-го полку А. Е. Шульги. 13 червня 1920 року частини 25-ї Чапаєвської та 7-ї дивізій вигнали з Гостомеля білополяків. Двічі тут перебував штаб Чапаєвської дивізії. Під час німецької окупації, денікінщини та інтервенції білополяків у районі Гостомеля діяли партизанські загони, які очолював М. Свищенко.

У липні 1941 року біля Гостомеля по річці Ірпінь проходила лінія оборони, на якій вели запеклі бої з фашистами 171-а і 206-а дивізії, 3-я повітряно-десантна бригада Червоної Армії. В цих боях брало участь також місцеве населення. В роки гітлерівської окупації в селищі діяла підпільна комсомольська організація на чолі з Г. П. Красноштан. До її складу входили М. П. Кодякова, С. І. Шульга, М. П. Шульга, 0. С. Соболь, А. А. Бразін, а також О. Є. Забарило, Б. П. Забарило, які загинули від рук ворога. Комсомольці підтримували зв’язок з партизанським загоном, що діяв у Лубенському лісі, збирали і передавали йому зброю, поповнювали його ряди, розповсюджували листівки. Разом з партизанами вони розгромили поліцейську дільницю, підірвали міст через Ірпінь біля Мостища.

Під час визволення Києва в районі Гостомеля відбувалися запеклі бої. Населений пункт двічі переходив з рук у руки. 6 листопада 1943 року частини 74-ї стрілецької Червонопрапорної дивізії при підтримці партизанських загонів, де було багато місцевих жителів, визволили селище від ворога.

У Гостомелі народився доктор біологічних наук, професор М. С. Шульга, жив і організовував місцевий колгосп М. І. Марченко — нині доктор історичних наук, професор. На початку 70-х років XIX ст. М. В. Лисенко записав тут цикл весільних пісень, що є класичним зразком цього жанру.

Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии 1864 г.

Гостомль местечко на левой стороне реки Ирпеня в 4-х верстах ниже села Мостищ и в 32-х от Киева, на небольшом полуострове, образуемом рекой Ирпенем и речкой Рокачем, которая впадает в предыдущую. Жителей обоего пола: православных 631, римских католиков 5, евреев 304. В 1771 году Гостомль помещался в числе местечек, а спустя 4 года, во время люстрации числился уже селом с 52 дымами. В 1783 году считалось обоего пола 1127 во всем Гостомльском приходе. Квартира пристава и помощника 1-го стана Киевского уезда. 6 годовых ярмарок. В Гостомльском имении, принадлежащем ныне Феликсу Осиповичу Березовскому, считается 500 рев. душ мужского пола и 7861 десятина земли. Жители снискивают пропитание от скудного земледелия и скотоводства, от сенокошения по Ирпеньским и Рокачским лугам Прежде процветало у них пчеловодство бортневое. Но в 1848 году все борти объявлены принадлежащими помещику; владельцы же бортей из крестьян, коих оказалось тогда 700, получили за каждый из них вознаграждения по 15 копеек от помещика, по оценке им самим сделанной. По местному преданию, Гостомль в древности назывался Осгромиром и земляные укрепления, ныне видимые, существовали от глубокой древности. Письменное упоминание о Госгомле под нынешним именем встречается в трех грамотах 1495 и 1496 годов великого князя литовского Александра, отобравшего это имение от Сеньки Володкевича и пожаловавшего оное Ивану Глинскому, потом в грамоте Ситизмунда ІІІ 1614 года, которой местечку предоставлены магдебургские права*. Во 2-й половине ХVII столетия, Гостомль, как незначительное село причислялось к Дымерскому староству и вместе с ним состояло во владении Хвастовского полковника. Палий несколько раз приезжал с своими казаками и занимая Гостомльский замок, возвысив его валы и окопав рвом, очищал окрестные селения, как выражаются жители, от польского духу. С падением Палия Гостомль стал принадлежать польским фамилиям. В половине истекшего столетия владельцем местечка был Ян на Старосеках, Гостомлю, и Минейках Топорчик-Якубовский, подчашии Житомирский, с 1773 г. Иосиф Якубовский, подкоморий Житомирский, у наследников коего в 1803 году купил Гостомльское имение презес главного суда Моршковский, а в 1831 году у наследников Моршковского. Нынешний помещик Березовский (лат. испов., род. 1802 г.). Владелец, однако, живет в деревне Блиставице. Крайние части местечка носят названия: Кимерка ниже по реке Ирпеню, где устроен в недавнее время владельческий кожевенный завод и Балановка при реке Рокаче, где построена винокурня с каменным весьма обширным магазином, пивоварня и сахарный песочный завод. В Балановке, отстоящей в 3-х верстах от Гостомля, находилась прежде особая деревня с 25 хозяйствами поселян. Но как огороды и поля поселян были удобрены и годились для посева сахарной свекловицы, то поселяне отсюда переведены. В местечке при пособии владельца устроено еврейское элементарное училище, почему все члены еврейского общества грамотны; из православных же христиан нет ни одного грамотного, исключая священника и причетника, и училища для поселян не заведено (до 1861 года).

Церковь Покровская, деревянная, 5-го класса; земли имеет 80 десятин; построена в 1770 году на место прежней, которая была поставлена в замке иждивением полковника Палия и его казаков. Священниками при ней были: в первой половине прошлого века Андрей Михалевич, потом с 1751 года зять его благородный (nobilis) Ян Ганицкии, а с 1777 года Иоанн Миласевич**. Все они погребены при церкви, а над последним поставлен чугунный памятник сыном, достигшим значительных степеней в гражданской службе. К Гостомльскому приходу причислены следующие деревни того же владения:

Блиставица в 7-ми верстах от Госгомля, резиденция помещика и его управления имение, к коему приписана, кроме местечка Гостомля, деревни: Озера и Семениевка. Блиставица при ручье Протее имеет довольно приятное местоположение, будучи окружена с одной стороны открытыми полями, а с другой примыкая к обширному лесу. Здесь обширный владельческий ток с значительными запасами хлеба в скирдах и в амбарах. Многие хозяйственные постройки каменные. Вообще владелец имения считается одним из лучших сельских хозяев в окрестностях Киева, имеет несколько домов в городе и кирпичный завод в Вышгороде. Но крестьяне его не пользуются довольством. Жителей обоего пола в Блиставице 320. Блиставица в начале ХVII века принадлежала Екатерине Сомковичевой-Богдановой-Влостковской — вдове Киевского войта. По духовному мужа ее завещанию, Блиставица поступила Киево-Михайловскому монастырю, за коим утверждена была универсалом гетмана Скоропадского 6-го мая 1711 года. Само собой разумеется, что после Прутского мира, с удалением Русских войск с правой стороны Днепра, все пожалования Русских царей и малороссийских гетманов папско-польским правительством не признаны.

Озера в 7-ми верстах от Гостомля и в 4-х от Блиставицы, окружено лесами. Жителей обоего пола 226. Деревня получила свое название от многих лужных и водостойных мест, при которых она расположена. Болота эти, без сомнения в прежние времена озера, начавшись на юго-запад от деревни, простираются к юго-востоку во всю длину деревни и за ней рядом одно за другим, соединяясь между собой ручьем, чрез все болото текущим и потом впадающим в ручей Козку. В деревне существует предание, что в давнее время на этом месте существовало большое селение, называвшееся также Озерами, в котором была и церковь. Церковь эта и самое селение разорены Ордой. Два церковные колокола перенесены в Межигорский монастырь, которому тогда Озера с окрестными селениями принадлежали. Место, где стояла церковь, и ныне называется Церковищем; на нем теперь сельское кладбище.

Яблонька в 5-ти верстах от Гостомля на левой стороне реки Бучи. Жителей обоего пола 411. Земли с хорошими лесами 3454 десятины. Поляна, на которой расположена деревня, довольно хлебородна, а потому в помещичьем гумне згачительные запасы хлеба, который вымолачивается по недостатку рук машинами. Яблонъка составляет отдельное имение, принадлежащее Северину Осиповичу Сагатовскому (латин, испов.). Недалеко от Яблоньки находится урочище Корчь замечательное тем, что на этом месте находилась еще в начале текущего столетия деревня Корчевка из 25 хат состоявшая. Деревня эта была населена свободными выходцами из Литвы. Но как бывший владелец Гостомльского имения и презес суда Моршковский хотел им оказать благодеяния ближайшего покровительства и записать их в собственные крепостные крестьяне, то корчевцы принуждены были искать защиты у Правительствующего Сената, по решению коего они признаны свободными. Затем все оставили могилы предков, свои жилища и землю, признанную собственностью вотчинника и перешли в разные казенные селения, хутора и в город Киев.

* Приводим здесь все эти грамоты, заимствуя их из Балинского: Starozytna Polska, том П, стр. 497 и 1362 Разумеется польский писатель не мог не испортить их, переписывая русскую речь латинскими буквами: «Билъ наш челомь дворянинъ нашъ, князь Иван Дашковичъ (Глинский) и просиль у нась именійца у Кіевскомь повете на имя Гостомля, што даль быль П. Юрий Пацовичъ Сеньку Володковичу, еще за отца нашого, короля его милости (Казимира), какь держалъ от его милости Кіевь. И мы ему тое именійцо Гостомль дали сь землями и сеножатыми и зъ бобровыми гоны и со всимъ сь тымь, што кь тому именийцу здавна прислужат. Писан въ Вильне въ лето 7003, Августа 17 дня индикта 13». Метр. Лит. кн. 191, стр. 73. Другая грамота того же князя 1496 года, касательно Гостомля, заключает в себе следующее: «Жаловалъ намь дворянинъ нашъ Сенько Володковичъ Мстиславецъ на князя Ивана Дашковича Глынского, тымь обычаемъ рекучи: выслужим был есмь на отце вашей милости, короле, в Кіевскомь повете именіе на имя Гостомль и князь Иванъ тое именіе выпросим подо мною у вашей милости господаря тымь обычаемъ, абыхъ на то листу отца вашего не мел. И князь Иванъ рекъ: тое именіе Гостомль даль быль тобе панъ Юрий Пацевичъ наместник Полоцкий, какь держам отъ короля Кіевь, а листу отъ короля на то не маешь. И Сенько рекъ: мелъ есьмь на то лист короля, але ми тоть листь згинулъ. А потомъ Юрий Пацевичъ самь сознам, ижъ Гостомль далъ быль Сеньку Володкевичу безъ воли короля. И мы о тот межи ними досмотревши, коли Сенько листу отца нашого на то не мелъ, а панъ Юрій даль быль ему именіе безъ воли отца нашого, присудили есьмо Гостомль Ивану Глинскому, потому, какь перво есьмо ему тое именіе дали. Нехай онъ тое именіе держить, а намь сь тою служить». Там же, стр. 94. Третья привиллепія того же князя и того же года гласит: «Убачивши верных службъ князя Ивана Дашковича Глинского, даемъ ему знову, и тымь нашим, листомъ вечно потверждаемъ князю Ивану и его княгини и ихъ детемъ и напотомъ будучимъ ихъ счадкомь подле Кіева именіе на имя Гостомль, з землями потными и з бортными, и з сеножатьми, и сь озеры, и з реками и речками и з ихъ потоки, и з бобровыми гоны и з езы, з ставы и ставищы, з млыны, з боры и з лысы, изихъ лови и ловищы, з гаи, ляды и лядыщи, а ваши пожитки и доходы и платы грошовыми и медовыми, куничними и лисичными, и со всимъ правомъ и панъствомъ, што здавна къ тымъ имениямъ прислужало». Там же, стран. 151. Королем Сигизмундом ІІІ в 1614 году выдана еще привиллегия касающаяся Гостомля, служащая доказательством, что в Варшаве составители привиллегий этого времени на имения, жалуемые польскому дворянству, все считали недавно основанным и свежо поляками устроенным «Зважаиац иж свежо заложоне миасто Гостомля в воеводстве Кіевском дедичне Станислава Харлинского, дворанина нашего и догоднем для гандлю положоне ест мейсту, обдаржамы е правем немецким, становими торг и 2 ярмарки».

** О посвящении Миласевича сделана такая заметка в актах Радомысльской консистории: 1777 an. junie 18 in ecclaesia parochiali Radomyslensi Joannes Milasiewicz, nobil… Daniels et Evdociae conjugum legitimorum filius oriundus ex Diecesiae Kiovien Villa Olszana, ibidemque baptisatus et confirmatus, annorum 36, ad minores subdiaconatum et cum dispensatione ab interst Diaconatum, ac demum die 29 Junii anno codem, intra missarum solennia, ad praesbitheratum promotus et ad ecclaesiam parohialem titul. Profectionis В. V. Mariae oppidi Hostomel, decanatus Dymirensis, post obitum reverendi Joannis Hanicki immediati parochi vacantem, ad praesentatiorem jllustri M-ci Josephi Jakubowski, Succamerarii Zytomiriensis, dicte ecclesiae Patroni, institutus est. Сын священника Миласевича был киевским гражданским губернатором в 1797 году.

1 комментарий

 1. http://www.surnameindex.info/news:

  http://www.surnameindex.info/info/kiev/kiev/gostomel/index.html

  Некоторые фамилии жителей м. Гостомель (еврейское общество, 1855):
  Вепринский
  Геражук
  Гостомельский
  Зарицкий
  Ниморовский
  Патла
  Пивовар
  Ривцин
  Спекторовский
  Халченко
  Штейн

  surnameindex * gmail * com

Ваш комментарий