Меню Закрити меню Історико-генеалогічна
база даних України

Елизаветградка

Административно-территориальное деление

Елизаветградка (Єлизаветградка) — поселок городского типа, Александровского  района Кировоградской области. В ХІХ ст. село Александрийского уезда Херсонской губернии

Елизаветградскому поселковому совету подчинено село Плишки.

Поселок относится к историко-этнографическому региону Среднее Поднепровье (Надднепрянщина).

Большая Советская Энциклопедия 1969 — 1978 гг.

Елизаветградка, посёлок городского типа в Александровском районе Кировоградской области УССР, на р. Ингулец (приток Днепра), в 6 км от ж.-д. станции Цыбулево (на линии Знаменка — им. Тараса Шевченко). Кирпичный завод.

История городов и сел УССР 1972 год

Єлизаветградка (до 1830 року — Михайлівка) — селище міського типу, центр селищної Ради. Розташована у верхів’ї річки Інгульця та її приток Чабанки і Сурчака, за 25 км на південний схід від районного центру і за 6 км від залізничної станції Цибулеве. Населення — 2800 чоловік. Селищній Раді підпорядковане с. Плішки.

В 30—40 pp. XVIII ст. козаки та селяни втікачі заснували тут село Михайлівку. В 50—60 роках михайлівці брали активну участь у гайдамацькому русі. 1769 року село було зруйноване татарами, значна частина жителів потрапила в полон. Після вигнання кримських татар в село почали повертатися його мешканці. 1787 року жителів Михайлівки приписано до Бузького козацького полку, тут осіла також і частина козаків цього полку.

1788 року михайлівці у складі Бузького козацького полку брали участь у штурмі Очакова, а з осені наступного року воювали під Бендерами, Аккерманом, Кілією. Відзначилися вони й у штурмі Ізмаїла та ін. битвах проти турецьких військ. Після розформування Бузького козацького полку 1797 року козаків переведено на становище державних селян. Однак через 6 років, для укріплення південних прикордонних районів, указом від 8 травня 1803 року Бузьке військо було знову відновлено. До його складу увійшло і поселення Михайлівка. Тоді тут було 93 двори. Після закінчення російсько-турецької війни 1806—1812 pp. козаки відбували прикордонну службу.
Михайлівські козаки рішуче виступили проти перетворення їх на військових поселенців. Як повідомляв царя 22 липня 1817 року граф Вітт, вся козацька громада відмовилася вислухати указ про створення в Михайлівці військового поселення. Тоді село оточили війська, частину жителів покарали. Та заворушення не припинялося. Довелося вдруге викликати карателів — цілий піхотний полк. Мешканцям виїздити заборонили. Почалися масові втечі. Справа дійшла до сутички з військами. Козаки кинулися відбивати потерпілих, роззброювати солдатів. Лише з допомогою трьох батальйонів піхоти заворушення в вересні 1817 року було придушене. Щоб запобігти новим виступам, піхотний полк перебував тут ще майже місяць. «Жителів, перетворених на військових поселенців, поряд з військовою службою зобов’язували обробляти т. зв. громадську землю, возити будівельні матеріали з Чорного лісу, ремонтувати військові приміщення, шляхи і мости. Весною 1819 року в Михайлівці розташувався 4-й уланський полк і штаб 1-го ескадрону, а згодом — ще й штаб VIII округу Новоросійського військового поселення, а також управління першої його волості. Були споруджені штабні приміщення, казарми, конюшні, манеж тощо. За штатними військовими проектами перебудовувалися житлові будинки.

Кожен крок військових поселенців підпорядковувався розкладам і правилам. Регламент визначав навіть, коли господарки мали топити піч, готувати їжу, доглядати худобу. За найменшу провину поселенців карали. Одружуватися можна було лише з дозволу начальства. Якщо дівчина виходила заміж за межі військового поселення, молодий вносив у полковий комітет викуп.
В 1830 році Михайлівну перейменували на Єлизаветградку за назвою розташованого тут Єлизаветградського полку. Після ліквідації військових поселень жителі її стали державними селянами. За указами 1866—1867 pp. колишні військові поселенці одержали земельні наділи — по чотири десятини на ревізьку душу, відставні солдати — по три десятини, за яку вносили в казну «державну оброчну подать».

З розвитком капіталізму посилилася диференціація села. 1886 року 120 родин мали менше десятини землі, кожна десята була безземельною. 239 середняцьких господарств мали по 10—15 десятин. Середня врожайність основних культур в селянських господарствах становила 13,8 пуда з десятини, тобто 4 пуди на їдця. Не маючи змоги обробляти свої ділянки через відсутність сільськогосподарського реманенту, 50 бідняків здали в оренду куркулям 280 десятин землі, більше ста чоловік пішли з села на заробітки. Часто за несвоєчасну сплату податків місцеві власті продавали майно недоїмників, навіть відбирали у них наділи. Куркулі скуповували землю розорених селян, нещадно експлуатували працю наймитів, особливо жінок і дітей. В 40 куркульських господарствах застосовувалися залізні плуги, кінні молотарки, віялки, жниварки.

У пореформений період в Єлизаветградці розвивається кустарна промисловість і торгівля. Тут було 77 вітряків, 3 олійні, 3 кузні, 8 дрібних землеробських підприємств. 31 кустарне підприємство виробляло полотно, шкіру, килими тощо. Килими єлизаветградківських ткаль вивозили навіть за кордон. За переписом 1886 року в селі проживало близько 113 столярів і бондарів, 422 кравці і ковалі, 8 гончарів, 98 чоботарів-шорників, ткачів, прядильниць, понад 400 панчішників. Працювало 35 крамниць. Тричі на рік на ярмарки з’їжджалися торговці з Херсонської та Київської губерній.
У 1894—1897 pp. в Єлизаветградці, селах Сентовому (згодом Родниківка), Федварі (згодом Підлісне) та ін. ліберальний народник М.В. Левитський організовує хліборобські та ремісничі кооперативи і артілі, які схвально зустріла народницька преса, вважаючи їх одним із засобів запобігання розвиткові капіталізму на селі.

В дійсності ці артілі сприяли лише дальшому розшаруванню селянства. Біднота задихалася від злиднів.

Тяжкі умови життя і розгортання революційної боротьби в країні сприяли пробудженню класової свідомості трудящих Єлизаветградки. У травні 1902 року поліція затримала А.І. Матвеева, який читав селянам «Летучий листок» (додаток до «Искры»)2. В 1906—1907 рр. революційну роботу тут проводили вихідці з села — робітники Т.І. Фомичов, М.М. Чередниченко, Н.С. Іванов, вчителі Т.X. Скрипка, О.К. Скрипка, лікар І.Г. Буксир. 1905 року оформилася місцева соціал-демократична група. Через завідуючого Михайлівською земською школою П.І. Пшеничного члени її встановили зв’язок з організаціями РСДРП Катеринослава, Єлисаветграда, Знам’янки, Кривого Рога, звідки одержували нелегальну літературу. За доносом провокатора учасники групи на початку 1906 року були заарештовані, деякі заслані до Сибіру. Але боротьба не згасала. На масових сходках селяни Єлизаветградки вимагали конфіскації поміщицьких земель. Так, влітку 1906 року під час перерозподілу общинної землі загострилася боротьба між біднотою і куркулями, які домагалися кращих і ближчих наділів. У справу втрутилася поліція, бідняків покарали різками, а одного з них — Т.Г. Колісника — заарештували. Того ж року на селянській сходці учасник російсько-японської війни георгіївський кавалер С.Я. Масловський вимагав наділити землею різночинців і демобілізованих солдатів. Місцеві власті покарали всіх присутніх.

Тільки 1896 року в селі збудовано лікарню на 15 ліжок, де працювали лікар і два фельдшери. Часті епідемії забирали життя сотень людей. Школи тут до 80-х років XIX ст. не було зовсім. Більш заможні жителі села, щоб навчити дітей наймали дяків і відставних солдатів. Лише 1885 року земство на кошти гро мади відкрило в Єлизаветградці трирічне народне училище. В 1901 році почали діяти двокласне міністерське училище на 60 учнів і церковнопарафіяльна школа для дівчат. Однак навчалося не більше 30 проц. дітей шкільного віку.

Під час першої імперіалістичної війни 812 жителів Єлиааветградки мобілізовано на фронт. Для армії реквізовувалися коні, продовольство, фураж. Селянські господарства залишилися без робочих рук і тягла. Вже восени 1914 і навесні 1915 pp. значна частина бідняцької землі не засівалася, а наступного року на пні загинуло багато зерна. В 1916 році тут налічувалося 1375 дворів, які мали під посівами 4551 десятину землі. 177 були безземельними, 215 засівали лише десятину, 61 — від 10 до 20, а 4 — від 25 до 35 десятин. 758 господарств не мали робочої худоби. Занепало і кустарне виробництво. Наростало невдоволення війною, царським режимом.
Дізнавшись про повалення царя, у травні 1917 року єлизаветградківці обрали Раду робітничих і селянських депутатів, головою якої став криворізький робітник Т.О. Колісник. Під тиском селянських мас Рада вимагала передачі приватновласницьких земель у розпорядження земельного комітету. Проведенню цих заходів всіляко перешкоджав місцевий орган Тимчасового уряду — громадський комітет.

Радісно зустріли трудящі Єлизаветградки перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції, ленінські Декрети про мир і землю. У листопаді в селі створюється підпільний волосний революційний комітет, до складу якого входили місцеві жителі І.М. Курченко, І.Д. Черниш, С.Н. Нощенко та інші, які працювали на шахтах Кривого Рога. Селяни вітали створений на 1-му Всеукраїнському з’їзді Рад Радянський уряд України, обіцяли йому всебічну підтримку і вимагали ліквідації Центральної ради. У січні 1918 року в Єлизаветградці встановлено Радянську владу. Під керівництвом волосного ревкому почався розподіл казенних, куркульських і церковних земель між селянами. Тоді ж виник і партосередок. Для боротьби з контрреволюцією створено загін Червоної гвардії, що налічував понад 100 чоловік. Разом з єлисаветградськими червоногвардійцями він дав перший бій австро-німецьким загарбникам поблизу станції Кам’янка, на станції Цибулеве, де було розгромлено німецький бронепоїзд. Але під тиском переважаючих сил ворога загони змушені були відступити на територію Радянської Росії.
У березні 1918 року село окупували австро-німецькі загарбники. Разом з українськими буржуазними націоналістами вони розстріляли до 100 селян Єлизаветградки. Зв’язавшись з Єлисаветградським повітовим революційним більшовицьким комітетом, Т.О. Колісник організував в Єлизаветградці другий партизанський загін, куди ввійшли і жителі навколишніх сіл. Захопивши у гайдамаків багато зброї, загін перейшов до активних дій проти окупантів.

Після вигнання австро-німецьких військ у грудні 1918 року село захопили петлюрівці. Боротьбу з ними очолив підпільний ревком. Місцевий партизанський загін наприкінці січня 1919 року після запеклих боїв з петлюрівцями визволив Єлизаветградку. Ревком, який вийшов з підпілля, пізніше передав владу волвиконкому.

В березні 1919 року посланці Єлизаветградки і сусіднього села Михайлівки — більшовики І.М. Курченко, Т.О. Колісник, безпартійний І.К. Стьожка, який став повітовим комісаром охорони здоров’я, брали участь у третьому повітовому з’їзді Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, що прийняв резолюцію про активну підтримку влади Рад. В травні єлизаветградківці боролися проти григор’євців.

Коли у серпні 1919 року село захопили денікінці, більшовики знову пішли в підпілля. Створений ними партизанський загін під командуванням І.М. Курченка 23 грудня розгромив поблизу Єлизаветградки денікінську військову частину, захопив багато зброї, боєприпасів і продовольства. Наприкінці місяця частини Червоної Армії з допомогою партизанів визволили Єлизаветградку від білогвардійців. Одразу ж був створений ревком. Виник волосний партійний комітет, головою якого став П.І. Зосимов, секретарем — А.П. Скирда. В січні 1920 року обрано волвиконком на чолі з Т.О. Колісником. У червні створено волосний КНС (голова А.С. Чернишенко). Комітет разом з вол виконкомом розподіляли поміщицькі і церковні землі, сільськогосподарський реманент між безземельними і малоземельними селянами, здійснювали продрозверстку. Комуністи села мобілізували на боротьбу з бандитами радянський актив. Так, у травні 1920 року спільно з військами Першої Кінної армії, яка прямувала через село на польський фронт, вони ліквідували банду П. Коцура, що діяла поблизу Єлизаветградки.

Багато жителів села тоді влилося до лав будьоннівців, у т. ч. І.Г. Калиниченко, І.М. Литвин, Я.І. Гудзь, Д.С. Пономаренко, К.О. Майборода та інші. В серпні в навколишніх лісах з’явилися банди Завгороднього. Від рук бандитів загинули Ф.С. Боєвець, начальник волосної міліції 3. Бондаренко, міліціонер Ф.П. Бондаренко та інші. У зв’язку з напруженою обстановкою влітку 1920 року замість волвиконкому було створено ревком. Головою його став І.М. Курченко, секретарем — М.А. Кондратенко. Спільними зусиллями місцевих комуністів та активістів, курсантів кавалерійської школи ім. Будьонного, що містилися в Єлисаветграді, бандитів того ж року було розгромлено.

Після закінчення громадянської війни трудящі Єлизаветградки приступили до відбудови народного господарства. Авангардну роль у цьому відігравав партосередок, бойовим помічником якого виступала комсомольська організація на чолі з Д.С. Черкашенком, створена у вересні 1921 року. Того ж року з ініціативи комуністів і комсомольців організовано прокатну станцію сільськогосподарських машин, яка обслуговувала бідняків, а наступного року — кредитне товариство, що постачало незаможним селянам посівний матеріал. Було відкрито кілька пунктів споживчої кооперації. Влітку 1923 року у колишньому поміщицькому мабтку створено перше колективне господарство «Сонце правди на сході». Восени до нього приєдналася михайлівська артіль «Хлібороб». КНС надавав бідноті грошові кредити і зернові позички, допомагав безкінним селянам обробляти землю. З його ініціативи було створено комітет взаємодопомоги, до складу якого ввійшли майже всі бідняки6. У 1925 році в Єлизаветградці організувалося машинно-тракторне товариство. Керував ним І.Т. Боєвець — перший тракторист на селі.

У березні 1923 року Єлизаветградка стала районним центром. Було створено райком партії й райвиконком. Партосередок того року налічував 46 членів партії та 21 кандидата. Для боротьби з контрреволюційними бандами, що знову з’явилися в навколишніх лісах, Єлизаветградківський райком партії в березні створив військову раду, очолили її комуністи. Сформовано також частину особливого призначення. Наприкінці 1923 року з допомогою курсантів-кавалеристів з бандитизмом було покінчено.

З перших днів Радянської влади почалося культурне будівництво на селі. Ще у 1918 році три школи об’єдналися в початкову, яку відвідували 333 учні. Тут працювало 7 учителів. Згодом засновано трудову школу 2-го ступеня. Відкрито хату-читальню і районний сельбуд. Організувалася юнацька секція при сельбуді. Юні культармійці проводили культурно-масову роботу серед населення, розповсюджували книги, газети. Малописьменні жителі оволодівали грамотою в гуртках лікнепу. Працював гурток вивчення агротехніки. Комуністи і комсомольці виступали перед селянами з лекціями, доповідями, влаштовувалися концерти художньої самодіяльності. Для дітей-сиріт 1924 року створено три будинки, налагоджено громадське харчування. Наприкінці того ж року почала діяти дитяча консультація. Партійний, осередок, Рада багато уваги приділяли також оборонно-масовій роботі. Було створено будинок оборони, тир. На спорудження літака «Незаможник» зібрали 385 пудів зерна, а на ремонт казарми кавалерійської школи ім. Будьонного — 138 пудів зерна і 1300 карбованців.

Після смерті В.І. Леніна трудящі ще тісніше згуртувалися навколо партії. За ленінським призовом 1924 року до лав партії було прийнято 10 чоловік. На траурному мітингу 27 січня жителі села поклялися боротися за перетворення в життя заповітів вождя. Жителі Єлизаветградки активно включилися в збір коштів на спорудження в повітовому центрі пам’ятника В.І. Леніну.
В ході соціалістичного будівництва зміцнів зв’язок Ради з трудящими. Переважну більшість у ній становили бідняки й середняки. У складі Ради було до 10 проц. комуністів. До роботи в її комісіях залучався численний актив.

1928 року в Єлизаветградці налічувалося 1342 двори (серед них — 800 бідняцьких з населенням 5600 чоловік). У господарствах було лише 413 плугів, 600 борін, 14 сівалок, 11 молотарок, 580 возів, 10 жниварок, 470 коней, 169 волів та 397 корів. Комуністи разом з Радою і КНС вживали заходів, щоб інтенсифікувати сільське господарство, провести землевпорядкування, поліпшити постачання трудящого селянства технікою. 15 січня 1928 року 72 найбідніші господарства створили перше товариство спільного обробітку землі «Незаможник». Для допомоги бідняцько-середняцьким господарствам постановили заснувати машинно-тракторне товариство.

Наступного року утворилися ТСОЗи — «12-річчя Жовтня», «Переможний» і «Шлях до комунізму». Велика увага зверталася на організацію обміну досвідом між колективними господарствами щодо кооперування селян. Так, 27 жовтня 1929 року в райцентрі проведено свято колективізації, на якому були представники навколишніх сіл.

Колективізація проходила в обстановці запеклого опору з боку куркулів. Вони палили громадські будівлі, вбивали з-за рогу активістів. 10 грудня загальні збори колгоспників села одностайно ухвалили конфіскувати куркульські майно та реманент і передати кооперативам, а запеклих ворогів Радянської влади вислати. Було розкуркулено 24 двори.

У травні 1930 року ТСОЗи злилися в сільськогосподарську артіль «Комінтерн». До кінця 1935 року організувалися ще колгоспи: ім. Постишева, «XVII партз’їзд», «Радгосподар». Робітничі колективи Знам’янки, станції Цибулеве допомагали селянам ремонтувати сільськогосподарський реманент, очищати посівний матеріал, збирати врожаї. Того ж року в Єлизаветградці було в основному завершено суцільну колективізацію.
Велику роль в організаційно-господарському зміцненні колгоспів відіграла Єлизаветградківська (Цибулівська) МТС, створена 17 листопада 1929 року. Вона сприяла широкому впровадженню машинної техніки в колгоспне виробництво. Комуністи сільгоспартілі очолили боротьбу колгоспників за здійснення висунутого партією лозунгу — «Зробити всі колгоспи більшовицькими, а колгоспників — заможними». Широко практикувалися сільськогосподарські виставки. У жовтні 1935 року влаштовано районну виставку досягнень тваринництва та механізації сільського господарства.
Відгукнувшись на заклик п’ятисотенниць Г. Кошової та М. Демченко, колгоспники Єлизаветградки включилися у змагання за вирощування високих урожаїв.

На обласному з’їзді механізаторів МТС у грудні 1938 року були відзначені бригадир Єлизаветградківської МТС К. Бевз, трактористи Г.І. Кулик, I.П Шевченко та комбайнер С.Є. Стьожка. Вони збирали по 18-25 цнт пшениці з гектара. За вирощення високого врожаю проса колгосп «Комінтерн» у 1940 році занесено до Книги пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки.
Рік у рік зміцнювали свою економіку артілі села. На трудодень в 1936 році колгоспники одержали 2,4 кг зерна. Зросла грошова оплата праці. З 1936 року в селі діяла лікарня на 50 ліжок. Величезна робота проводилася щодо підвищення освітнього рівня трудящих. Ще у вересні 1928 року в Єлизаветградці оголошена місячник ліквідації неписьменності, активну участь у якому взяли жінки. Того ж року початкову школу перетворено на семирічку. 1935 року на її базі створено середню школу на 600 місць, де працювало 24 вчителі. Протягом 1938—1941 pp. її закінчило понад 180 юнаків і дівчат. У 1937—1938 pp. силами громадськості села збудовано нове приміщення школи з фізичним, хімічним кабінетами, бібліотекою, фонд якої налічував 10 тис. книжок. 1937 року село одержало струм від новозбудованої електростанції. В клубі демонструвалися кінофільми. Почав діяти радіовузол.
З перших днів Великої Вітчизняної війни трудящі села під керівництвом партійних і радянських органів перебудували свою роботу на воєнний лад. З наближенням фронту в селі було створено винищувальний батальйон. Населення брало активну участь у спорудженні оборонних рубежів. Райком партії створив оперативну групу для організації партійного і комсомольського підпілля. В тилу ворога були залишені секретарі райкому партії І.С. Щученко, П.П. Сидоренко, комуністи Е.А. Скабард, П.І. Боєвець, С.Т. Пилипенко, О.І. Босий, П.Д. Павленко та інші. 5 серпня 1941 року гітлерівці захопили село. З перших днів окупанти почали грабувати колгоспне майно і вивозити до Німеччини. За відмову працювати на окупантів людей розстрілювали.

Та населення чинило опір загарбникам. З серпня по листопад на території району діяв партизанський загін (командир І.С. Щученко). Партизани завдали відчутних ударів німецьким загарбникам. Фашисти влаштували облаву: у навколишніх селах розмістили великі гарнізони і взяли по 10—15 заложників — радянських активістів. На сходках жителів їх розстрілювали, погрожуючи, що так буде з кожним, хто підтримуватиме партизанів. Однак це не залякало радянських людей — вони всіляко допомагали народним месникам. У листопаді група партизанів перейшла лінію фронту і влилася в Червону Армію, а інша частина пішла в підпілля.

Об’єднавши навколо себе залишених у тилу комуністів, П.І. Боєвець створив партійну групу, яка стала ядром Єлизаветградківської підпільної організації, її керівним органом був підпільний райком партії на чолі з Б.А. Скабардом. Підпільники влаштовували диверсії, пускали під укіс ворожі ешелони, знищували окупантів та їх прихвоснів. Фашисти проводили численні облави, чинили жорстокі розправи. За вбивство двох поліцаїв у ніч на 27 січня 1942 року гітлерівці розстріляли 10 заложників. Місцем розправи з радянськими людьми були силосна башта в Цибулевому, названа «баштою смерті», і околиця Плоского лісу.

На початку 1942 року, після загибелі Б.А. Скабарда, Єлизаветграцківський райком КП(б)У очолив П.І. Боєвець. На допомогу Кіровоградському підпільному обкому партії ЦК КП(б)У направив групу з 10 чоловік на чолі з колишнім завідуючим відділом пропаганди і агітації Єлизаветградківського РК КП(б)У П. Ф. Баранником. У березні 1942 року на нараді комуністів Єлизаветградківського району з його участю вирішено активізувати дії проти окупантів, обрати новий склад підпільного райкому партії. До нього увійшли С.І. Довженко, С.Т. Пилипенко та П.І. Боєвець. Секретарем став П.Ф. Баранник. Всього в Єлизаветградківській підпільній організації налічувалося 28 членів і 10 кандидатів партії, переважна більшість їх була в діючих партизанських загонах або очолювала підпільно-диверсійні групи. Протягом квітня—червня 1942 року райком партії організував партизанський загін ім. Ворошилова (командир С.І. Довженко), який діяв на території Єлизаветградківського, Олександрівського, Великовисківського, Кіровоградського районів та м. Кіровограда до з’єднання я частинами Червоної Армії у грудні 1943 року. Після того, як П.Ф. Баранник ввійшов до складу Кіровоградського підпільного обкому партії, секретарем Єлизаветградківського райкому партії затверджено К.Є. Ярка, він був одночасно комісаром партизанського загону.
Перебуваючи в підпіллі, комуністи села проводили серед населення широку масово-політичну роботу. Вони розповсюджували листівки із зведенням Радінформбюро, випускали газету, посилали в навколишні села агітаторів. Влітку 1942 року близаветградківський підпільний райком партії звернувся до трудящих з листівкою «Не давайте фашистам хліба», в якій говорилося: «Хлібороби селаї Затримуйте збирання і обмолот хліба, не давайте можливості фашистам вивозити хліб в Німеччину. Наш заклик — «Жодного грама хліба окупантам!».

У боротьбі проти німецьких окупантів загинули смертю хоробрих комуністи Д.І. Зіноватний, О.П. Петля, М.С. Овчаров, активісти О.І. Проценко, М.С. Адаменко та інші. Секретар підпільного райкому партії П.І. Боєвець 20 листопада 1942 року, оточений ворогом у палаючому будинку, відстрілювався до останнього патрона і загинув смертю героя.
Єлизаветградківська комсомолка — зв’язкова підпільників — М.І. Мошнягун зі своєю матір’ю Г.С. Мошнягун подавала велику допомогу підпільникам, розповсюджувала листівки, зривала відправку молоді в Німеччину, доставляла партизанам медикаменти, розвідувальні дані. Потрапивши до рук катів, відважна патріотка загинула, не виказавши ворогові товаришів по боротьбі.

8 грудня 1943 року частини і з’єднання 75-го стрілецького корпусу 53-ї армії 2-го Українського фронту при підтримці партизанів визволили Єлизаветградку від фашистів. В боях за село полягло понад 400 радянських воїнів і партизанів, серед них росіянин старший лейтенант В.С. Биков, українці партизани — брати Анатолій і Юрій Маркитани (Довженки), білорус єфрейтор А.А. Овсітер, татарин рядовий І. Усманов, башкир сержант Ш.М. Рафінов та багато інших.

В лавах Червоної Армії проти фашистів воювали 553 жителі села. Близько 200 з них нагороджені орденами і медалями, в т. ч. орденом Леніна — капітан Д.Я. Жлобинський і молодший лейтенант Т.А. Миколайченко, танкіст Ф.А. Татаров — кавалер орденів Червоної Зірки, Вітчизняної війни 2-го ступеня, Слави 3-го ступеня. І.С. Масловський удостоєний двох орденів Червоної Зірки, багатьох медалей. Понад 350 єлизаветградківців загинуло на фронтах війни.

Уже з перших днів визволення трудящі приступили до відбудови зруйнованого господарства. Гітлерівці за час окупації пограбували радянські установи, колгоспні ферми, знищили багато сільськогосподарських машин, 740 житлових будинків і громадських будівель, приміщення школи, лікарні, аптеки, будинку культури, бібліотеки.

Велику масово-політичну роботу серед населення проводили сільська Рада, вісім первинних партійних організацій, які у червні 1944 року налічували 33 комуністи. Під їх керівництвом почали працювати колгоспи «Комінтерн», ім. Горького, «Радгосподар» та «XVII партз’їзд». На своїх засіданнях виконком сільської Ради розглядав питання господарського і культурного будівництва. Підсумки соцзмагання між колгоспами висвітлювалися на дошках показників у районній газеті. Багато уваги приділялося допомозі родинам військовослужбовців і загиблих воїнів на фронтах війни, інвалідам Великої Вітчизняної війни тощо.

Комуністи і депутати сільради виступали ініціаторами організації червоних валок хліба для Червоної Армії, вели велику організаторську роботу на ланах, фермах, по десятихатках. Високих показників 1945 року домоглися механізатори тракторної бригади, які обслуговували сільгоспартілі «Комінтерн» і «Радгосподар». І. Сливченко і П. Савич виконували норми на 120—130 процентів.

З великим патріотичним піднесенням приступили колгоспники до розв’язання завдань четвертого п’ятирічного плану відбудови і розвитку народного господарства СРСР. Вирішальні ділянки колгоспного виробництва очолили комуністи. У червні 1948 року учасники районної наради активісток звернулися до всіх жінок району із закликом швидко і якісно провести жнива, достроково виконати плани хлібозаготівель. Ланки Я. Ангелуци, В. Хомич, В. Тищенко з колгоспу «Комінтерн» та М. Мохни, Г. Компанієць, В. Ткаченко з колгоспу «XVII партз’їзд» щодня перевиконували норми.

Трудівники Слигаветградки на кінець 1950 року освоїли довоєнні посівні площі. Було відремонтовано б тваринницьких ферм. Зведено також 4 шкільні приміщення, 3 культурноосвітні заклади, лікарню, чайну, їдальню, 2 сільмаги, пекарню, ветлікарню. 1 січня 1946 року дала струм електростанція.

У січні 1951 року всі чотири колгоспи влизаветградки об’єдналися в один — «Дружба», що сприяло дальшому зміцненню господарства. Тепер це високомеханізоване господарство, в якому використовують 31 трактор, 16 комбайнів, 13 автомашин тощо.

В боротьбі за перетворення в життя рішень партії та уряду колгоспники селища домоглися великих успіхів. У 1958 році за одержання 28,2 цнт озимої пшениці з гектара па площі 1200 га голову правління О.А. Снісаренка, бригадира комплексної бригади І.М. Ткаченка і комбайнера І.О. Толошного удостоєно ордена Трудового Червоного Прапора.

Колгосп «Дружба» успішно завершив план восьмої п’ятирічки. Державі продано 10 300 тонн зерна при плані — 9 700, молока — 9850 тонн при плані — 9140. Прибутки господарства в 1971 році зросли до 1,2 млн. крб. За досягнуті успіхи 7 колгоспників нагороджено орденами і медалями, в т. ч. 1. П. Петлю, бригада якого виростила по 40,8 цнт озимої пшениці з гектара, удостоєно ордена Жовтневої Революції. Орденом Трудового Червоного Прапора відзначено тракториста Д.3. Гибу. 50 передовиків сільського господарства нагороджені Ленінською ювілейною медаллю.
В авангарді боротьби за дальший розвиток колгоспного виробництва йдуть комуністи. Партійна організація і правління колгоспу багато уваги приділяють зміцненню господарства постійними кадрами спеціалістів. У 1971 році тут працювало 3 агрономи, 2 зоотехніки, 2 механіки, 55 трактористів, 17 комбайнерів, 18 шоферів. З’явилися нові професії — електриків, електрозварюваль-ників, газівпиків, автогенників, радистів.
В першому році 9-ї п’ятирічки колгоспники зібрали по 34,2 цнт зернових з гектара, у т. ч. озимої пшениці по 40,7 цнт, цукрових буряків по 324 цнт з гектара. Бригади, очолювані І.П. Петлею та І.М. Майданником, одержали по 42,8 цнт зернових а гектара, а ланка М.М. Ладан — на 401 цнт буряків з гектара. Розгорнулося соціалістичне змагання па честь 50-річчя утворення СРСР. Трудящі села успішно виконують плани другого року дев’ятої п’ятирічки.

У 1957 році в селищі створено міжколгоспну будівельну організацію, бона має цегельний завод, лісопильню. Будівельники споруджують приміщення колгоспних ферм, житлові будинки, школи, лікарні, клуби, дошкільні заклади.

З 26 березня 1957 року Єлизаветградка стала селищем міського типу і в 1959 році ввійшла до складу Олександрійського району. В 1959—1971 pp. у селищі споруджено більше 300 будинків міського типу, будинок культури на 650 місць, двоповерхове приміщення середньої школи із спортивним залом, дитячі ясла, будинок для людей похилого віку, лікарню, амбулаторію, їдальню, молокопункт, майстерні «Міжколгоспбуду», млин, побуткомбінат.
Підвищується життєвий рівень трудящих. В 1971 році оплата праці колгоспників порівняно з 1952 роком зросла з 30 коп. до 4 крб. У 1965 році на пенсії колгоспникам та інвалідам праці витрачено 23 тне. крб., а в 1971 році — 38 тис. крб. До послуг населення — 11 магазинів.

За післявоєнні роки значно поліпшилося медичне обслуговування населення. В селищі є поліклініка і лікарня на 100 ліжок. При лікарні працюють хірургічний, терапевтичний, дитячий, стоматологічний, електрокардіографічний та рентгенологічний кабінети, зубопротезна та клінічна лабораторії. Допомогу хворим подають 6 лікарів, 30 спеціалістів з середньою освітою. Збудовано стадіон, спортивні майданчики. Працюють два фізкультурні колективи. Наймолодше покоління отримало ясла, дитсадок.

У середній школі навчаються 407 дітей, трудяться 34 вчителі. З 1947 по 1971 pp. школу закінчило понад 500 юнаків і дівчат. Серед її колишніх випускників 56 стали вчителями, 32 лікарями, 43 спеціалістами сільського господарства, 48 інженерами. В Єлизаветградці народився український поет і драматург С.О. Голованівський. Уродженцем селища є також Герой Соціалістичної Праці М.Г. Баранников, який працює механізатором Карагандинської сільськогосподарської дослідної станції.

При будинку культури діють гуртки художньої самодіяльності: хоровий, драматичний, танцювальний, художнього слова, які охоплюють 105 чоловік. Агіткультбригади виїжджають з концертами у навколишні села. У 16 гуртках при будинку піонерів беруть участь до 200 школярів. Дитяча, селищна і шкільна бібліотеки мають у своєму фонді понад 67 тис. книг. Лише в 1972 році жителі передплатили 1800 примірників газет і 1400 примірників журналів. У 1967 році тут відкрито пам’ятник В.І. Леніну.

Єлизаьетградківці свято шанують пам’ять тих, що загинули в боях за визволення селища від фашистських загарбників. Встановлено три пам’ятники радянським воїнам і партизанам. На честь 25-річчя перемоги радянського народу нал фашистськими загарбниками в центральному парку зведено обеліск Слави.

Виховну роботу серед трудящих проводять 5 партійних організацій, що об’єднують понад 80 комуністів. У приміщенні селищної бібліотеки створено кабінет політичної освіти на громадських засадах. Його досвід узагальнено в окремій листівці «Опорний пункт партійної пропаганди». У первинній організації товариства «Знання» налічується 21 лектор. Активними помічниками партійних організацій є колгоспна і шкільна комсомольські організації я 90 членів ВЛКСМ.

Велику роль у виробничому і культурному житті Єлизаветградки відіграв селищна Рада депутатів трудящих. До її складу обрано 41 депутат, у т. ч. 12 комуністів, 4 комсомольці, 8 робітників, 23 колгоспники, 18 жінок. При виконкомі селищної Ради постійно працюють комісії: сільськогосподарська, соціально-культурна, планова і соціалістичної законності. Багато уваги приділяється шкільному вихованню, роботі культурно-освітніх закладів. З бюджету селищної Ради в 1972 році на розвиток освіти виділено 16,3 тис. крб., на культурні потреби села — 7,5тис. крб. Будується приміщення сільської бібліотеки, 2 магазини. Асфальтуються тротуари.

Працюючи в великим трудовим піднесенням, жителі села домагаються нових здобутків у господарському і культурному будівництві.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 1890 — 1907 гг.

Елизаветградка (Михайловка) — торговое село Александрийского уезда Херсонской губернии, при реке Ингулец. Дворов 1770, жителей 8690. 2 православные церкви, синагога, школа, 11 лавок, базары, две ярмарки; торговля преимущественно скотом.

Список жертв голодомора 1932-1933 гг. по с. Елизаветградка (Национальная книга памяти жертв голодомора в Украине. Кировоградская область.)

Антоненко Григорій р. н. невід., від голоду
Антоненко Микола Григорович р. н. невід., від голоду
Антоненко Явдокія р. н. невід., від голоду
Бакаляр Павло Панасович р. н. невід., від голоду
Баранник Артем р. н. невід., від голоду
Баранник Варвара р. н. невід., від голоду
Бедзай Левко р. н. невід., від голоду
Бедзай Марія р. н. невід., від голоду
Бедзай Олександр р. н. невід., від голоду
Бедзай Сашко р. н. невід., від голоду
Бедзай Свирид р. н. невід., від голоду
Бойко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Бойко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Бойко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Бойко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Бойко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Бойко Михайло р. н. невід., від голоду
Бойко Параска р. н. невід., від голоду
Бойко Самійло р. н. невід., від голоду
Бойко Тетяна р. н. невід., від голоду
Бондаренко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Бондаренко Параска р. н. невід., від голоду
Бондарь (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Бондарь Наталка р. н. невід., від голоду
Босий Григорій Пилипович р. н. невід., від голоду
Бурлака Степан р. н. невід., від голоду
Бурмак Оляна р. н. невід., від голоду
Бурмак Парфентій р. н. невід., від голоду
Бурмаки Оляни нерідна дочка (ім’я невід.), р. н. невід., від голоду
Валько Поліна р. н. невід., від голоду
Гаркуша Лаврентій Федорович р. н. невід., від голоду
Голик Альошка р. н. невід., від голоду
Голик Ганна р. н. невід., від голоду
Голик Оксана р. н. невід., від голоду
Голик Єлька р. н. невід., від голоду
Гута Василь р. н. невід., від голоду
Добровольська Фросина Яківна р. н. невід., від голоду
Добровольська Ярина р. н. невід., від голоду
Добровольський Денис р. н. невід., від голоду
Добровольський Яків Якович р. н. невід., від голоду
Доріш Оксана р. н. невід., від голоду
Дубина Аврам р. н. невід., від голоду
Діброва (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Калініченко Панько Романович р. н. невід., від голоду
Колос (ім’я невід.) Марка дружина, р. н. невід., від голоду
Колос Марко р. н. невід., від голоду
Коляда (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Коляда Єгор р. н. невід., від голоду
Компанієць (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Компанієць (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Компанієць (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Компанієць (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Компанієць Йосип Антонович р. н. невід., від голоду
Компанієць Параска р. н. невід., від голоду
Конон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Конон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Конон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Конон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Конон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Конон Фросина р. н. невід., від голоду
Кононець Марія Петрівна р. н. невід., від голоду
Кононець Павло Петрович р. н. невід., від голоду
Котов Терешко р. н. невід., від голоду
Кравчина (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Кравчина (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Курченко Макар р. н. невід., від голоду
Курченко Ольга Макарівна р. н. невід., від голоду
Курченко Петро Макарович р. н. невід., від голоду
Кучер (ім’я невід.) Григорія дитина, р. н. невід., від голоду
Кучер (ім’я невід.) Григорія дитина, р. н. невід., від голоду
Кучер Григорій р. н. невід., від голоду
Лисиця Марія р. н. невід., від голоду
Лисиця Маша р. н. невід., від голоду
Лисиця Михайло р. н. невід., від голоду
Лисиця Родіон р. н. невід., від голоду
Лисиця Санька р. н. невід., від голоду
Лоян (сім’я – склад та імена не встановлено), р. н. невід., від голоду
Лузан Ганна р. н. невід., від голоду
Лузан Параска р. н. невід., від голоду
Лузан Федот р. н. невід., від голоду
Ліщина (ім’я невід.), р. н. невід., від голоду
Ліщина Петро р. н. невід., від голоду
Майданик Василь Іванович р. н. невід., від голоду
Майданик Ганна р. н. невід., від голоду
Майданик Любов р. н. невід., від голоду
Майданик Онися р. н. невід., від голоду
Майданик Юхим р. н. невід., від голоду
Марченко Ганна Трохимівна р. н. невід., від голоду
Масловська Настя р. н. невід., від голоду
Масловський Павло р. н. невід., від голоду
Мельник Палажка р. н. невід., від голоду
Мельник Терешко р. н. невід., від голоду
Могилей (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Могилей Порфирій р. н. невід., від голоду
Мохна Григорій Михайлович р. н. невід., від голоду
Мохна Килина р. н. невід., від голоду
Мохна Микола Михайлович р. н. невід., від голоду
Мохна Михайло р. н. невід., від голоду
Мохна Сергій Михайлович р. н. невід., від голоду
Назаренко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Овчаров Василь Андрійович р. н. невід., від голоду
Овчаров Григорій Йосипович р. н. невід., від голоду
Овчаров Лук’ян Григорович р. н. невід., від голоду
Овчаров Михайло Андрійович р. н. невід., від голоду
Овчарова Ветька Григорівна р. н. невід., від голоду
Овчарова Олександра Андріївна р. н. невід., від голоду
Павлова Мотря р. н. невід., від голоду
Петля Василь р. н. невід., від голоду
Петля Герасим р. н. невід., від голоду
Петля Оляна р. н. невід., від голоду
Петля Параска р. н. невід., від голоду
Петля Федір р. н. невід., від голоду
Пилипенко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Пирогов Андрій Пилипович р. н. невід., від голоду
Пирогов Олександр Пилипович р. н. невід., від голоду
Пирогова Єфросинія р. н. невід., від голоду
Поклади (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Пономарьов Карпо р. н. невід., від голоду
Пономарьова Олена р. н. невід., від голоду
Проценко Василь р. н. невід., від голоду
Проценко Микола р. н. невід., від голоду
Прядун Поліна Іванівна р. н. невід., від голоду
Прядун Явдокія Іванівна р. н. невід., від голоду
Прядун Іван Іванович р. н. невід., від голоду
Пулемйотка (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Разон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Разон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Разон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Разон (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Ризниченко Савелій Іванович р. н. невід., від голоду
Руденко Гаврило р. н. невід., від голоду
Руденко Тетяна р. н. невід., від голоду
Руденко Іван Іванович р. н. невід., від голоду
Савченко Василь р. н. невід., від голоду
Савчук (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Савчук (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Савчук Тиміш р. н. невід., від голоду
Савчук Іван р. н. невід., від голоду
Самойло (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Семенчук Петро Григорович р. н. невід., від голоду
Сидоренко (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Сидоренко Давид р. н. невід., від голоду
Сидоренко Костянтин р. н. невід., від голоду
Сидоренко Костянтин Петрович р. н. невід., від голоду
Сидоренко Марія Давидівна р. н. невід., від голоду
Сидоренко Ольга Давидівна р. н. невід., від голоду
Сидоренко Оляна р. н. невід., від голоду
Сидоренко Параска р. н. невід., від голоду
Сидоренко Петро Федорович р. н. невід., від голоду
Сидоренко Таїсія р. н. невід., від голоду
Сидоренко Іван Іванович р. н. невід., від голоду
Скирда Данило р. н. невід., від голоду
Скирда Федір Данилович р. н. невід., від голоду
Сливка Андрій р. н. невід., від голоду
Сливка Палажка р. н. невід., від голоду
Сміян Катерина р. н. невід., від голоду
Сміян Кіндрат р. н. невід., від голоду
Сміян Микола р. н. невід., від голоду
Сміян Параска р. н. невід., від голоду
Сміян Фока р. н. невід., від голоду
Сміян Єгор р. н. невід., від голоду
Ступа Тетяна р. н. невід., від голоду
Ступа Федір р. н. невід., від голоду
Суржок Домаха Іванівна р. н. невід., від голоду
Суржок Марія р. н. невід., від голоду
Суржок Іван р. н. невід., від голоду
Сухарьов Кирило р. н. невід., від голоду
Сухарьова Олександра р. н. невід., від голоду
Ткаченко Єгор Маркіянович р. н. невід., від голоду
Токар Василь р. н. невід., від голоду
Токар Домаха р. н. невід., від голоду
Токар Текла р. н. невід., від голоду
Трибух Анастасія Андріївна р. н. невід., від голоду
Трощило Олекса р. н. невід., від голоду
Трощилов Дмитро р. н. невід., від голоду
Тільна Ветька р. н. невід., від голоду
Тільна Ганна Матвіївна р. н. невід., від голоду
Тільна Євдокія Матвіївна р. н. невід., від голоду
Тільний Матвій р. н. невід., від голоду
Тільний Тиміш Матвійович р. н. невід., від голоду
Чепордя Тетяна р. н. невід., від голоду
Чередник (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Чернецька Катерина р. н. невід., від голоду
Чернецький (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Чернецький Андрій р. н. невід., від голоду
Чмир ім’я невід., р. н. невід., від голоду
Чмир (ім’я невід.) р. н. невід., від голоду
Юнь Зінаїда р. н. невід., від голоду
Юнь Іван р. н. невід., від голоду
Юрченко Іван Григорович р. н. невід., від голоду
Явдокименко Василь р. н. невід., від голоду
Єрзак Палажка р. н. невід., від голоду

Ваш комментарий