Меню Закрити меню Історико-генеалогічна
база даних України

Анна

Анна — (от древнееврейского) благодать, милостивая; производные — Анночка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюня, Нюня, Аня, Анюра, Нюра, Нюрася, Нюраха, Нюраша, Нюша, Анюта, Нюта, Аннета, Нета, Ася.

Даты именин Анны, даты дня Ангела

16 февраля — пророчица Анна (и праведный Симеон; I в.).
23 февраля — благоверная княгиня Анна Новгородская († 1056; рус.).
8 апреля — мученица Анна Готфская (ок. 375).
13 апреля — праведная Анна.
25 июня — благоверная великая княгиня Анна Кашинская († 1368; рус.).
26 июня — преподобная Анна Вифинская, подвизавшаяся в мужском образе († 826).
18 июля — мученица Анна († 304).
3 августа — обретение мощей благоверной великой княгини Анны Кашинской.
5 августа — преподобная Анна Левкадийская.
7 августа — успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
10 сентября — праведная пророчица Анна (I в.).
22 сентября — праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы (и праведный Иоаким; I в.).
15 октября — благоверная княгиня Анна Кашинская († 1368; рус.).
4 ноября и 10 ноября — мученица Анна Адрианопольская (III в.).
11 ноября — преподобная Анна Вифинская, подвизавшаяся в мужском образе.
3 декабря — мученица Анна Персидкая († 343).
22 декабря — пророчица Анна, мать пророка Симеона (1100 г. до Р. X.).

Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власнi iмена людей. Словник-довiдник

ГАННА (АННА) д.-євр.; ім’я Channa; від chanan — він був милостивий, виявляв ласку. ГАННОНЬКА, ГАННОЧКА, ГАНКА, ГАНЯ, ГАНЬКА, ГАННУСЯ, ГАННУСЕНЬКА, ГАННУСЕЧКА, ГАННУСЬКА, ГАННУЛЯ, ГАННУЛЕНЬКА, ГАННУЛЕЧКА, ГАННУЛЬКА, ГАННУНЯ, ГАННУНЕНЬКА, ГАННУНЕЧКА, ГАННУНЕЙКА, ГАННУШКА, ГАНЬСЯ, ГАНУСЬКА, ГАНУЛЬКА, ГАНДЗЯ, ГАНДЗЮНЯ, ГАНДЗЮНЕНЬКА, ГАНДЗЮНЕЧКА, ГАНЦЯ, ГАНЦЮНЯ, ГАНЦУНЯ; АНЯ, АННУСЯ, АННУНЯ, АННИЦЯ, АННИЧКА, АНКА, АНЦЯ, AHЮTA, АНЮТОНЬКА, АНЮТОЧКА, АНЮТКА: HЮPA, НЮРОНЬКА, НЮРОЧКА, НЮСЯ, НЮСЕНЬКА, НЮСЕЧКА, HЮTA, НЮТОНЬКА, НЮТОЧКА, НУСЯ, НУСЕНЬКА, НУСЕЧКА, НУСУНЯ, НУЦЯ, НУЦЕНЬКА, НУЦЕЧКА, ГАЛЯ.

Ой сяду я під хатою,
На улицю гляну,
Як то тії дівчаточка
Без своєї Ганни,
Без моєї Ганнусеньки
У хрещика грають (Т. Шевченко);

Посивіло те волосся русе,
Мов зимою богуславська путь.
Двадцять років кликали — Ганнусе,
‘Тридцять років — Ганною зовуть (А. Малишко);

Та якби ти, Анно, знала, як мені на душі, Ти б мені заспівала, як сокіл на груші (Народна пісня);

…Розповідь Тарасової розкрила нам
Анни Кареніної душевну рану —
аж до дна (П. Тичина);

У неділю рано до сонця
Сіла Ганночка у віконця,
Всі гадочки перегадала,
Дружечок позбирала (Народна пісня);

Майнув додому
Сусідський красень, Валька Білобров,
Від Ґанки нашої, що всім впадає в очі… (І. Муратов);

Ластівки літають, бо літається,
І Ганнуся любить, бо пора… (М. Рильський);

Ой у полі тополенька,
Тополенька пишна —
Та то ж наша Ганнусенька
З подружками вийшла (П. Усенко);

— Ой, Ганнулю мила!
Де ж ти льолю мила?
— Серед річки, серед броду
Умочила в чисту воду (М. Пригара);

Під білою стіною
Пахка люлька,
Снується сирова над вусом нить,
Озвалась чи зозулька,
Чи Ганнулька —
І дідусеві ясно, скільки жить (Б. Степанюк);

Гаразд, Ганнуню, гаразд,
І гаразд, Ганнуся, гаразд,
Буде віночок зараз
З зеленого барвіночку
На твою головочку (Народна пісня);

Ходила Ганнуненька сім літ по лісі..
А єй батейко додому кличе:
— Ганнуню, дівойко, іди додомоньку (Народна пісня);

Просила Ганнунейка
Своїх післанчейків (Народна пісня);

Утка йде, утка йде,
Утенята веде
За собою, молодою.
То ж не уточка — Ганнушка,
Не утята — дружечки,
То ж Ганнущині подружки (Народна пісня);

Приніс мене сивий кінь
До дівчини на сей двір,
До дівчини Гануськи
На білії подушки… (Народна пісня);

Йде [дядько], посмоктує люльку,
Дивиться на обрій та пісню мугика
Про якусь там Ганульку (С. Мушник);

Чи є в світі молодиця,
Як та Гандзя білолиця?
Ох, скажіте, добрі люди,
Що зо мною тепер буде?

Гандзя душка, Гандзя любка,
Гандзя мила, як голубка (Д. Бонковський);

Вода луги позаливала,
Дороженьки позабирала.
А ні пройти, ні проїхати
До Гандзюні на заручини.
А тішила Гандзюненька
Та свого Івасенька:
— Як я здоровая буду,
То все тоє перебуду,
Я луженьки висічу,
Я дороженьки загачу (Народна пісня);

В полі верба, під нею вода —
Там Ганцюня брала воду, сама молода..
Зимна роса, Ганця боса — ножки позябить..
— Ганцюню моя, запрягай коня (Народна пісня);

Ходить Ганцуня по городечку,
Як біла лебедонька,
Ріже собі барвінок,
Плете собі вінок (Народна пісня);

Лист братової Аннуні знайшов мене в районній редакції (Р. Федорів);

Та Аннице, біле лице, біле деревечко,
Та що сидиш, не говориш, ласкаве сердечко? (Народна пісня);

«Грицю, — сказала Анничка, — до тебе
Вийду, як перша зірничка зійде» (Д. Павличко);

«Поцілуй мене, Анко», — попросив (Р. Федорів);

— Уже сонце над вербами,
Вибирайся, Анця, з нами (Народна пісня);

— А сама ж ти звідки, Ганно? — Допитувалась Ніна Прокопівна. — Можна ж тебе так називати? — Мене на курсі Анютою звуть. То можна й так (А. Іщук);

Нюся покликала. Коли підійшов, подивилась ясно (М. Хвильовий);

— Ганно Михайлівно! — почав знову Раденко, і голос йому затремтів. — Галю! (Б. Грінченко).

Флоренский П. А. Имена

Как Александра есть женская параллель Александру, так мужскому имени Алексей соответствует в метафизике женских имен — Анна.

Но именно вследствие такой парности этих имен, проявление их в средах — мужской и женской — весьма различных — оказывается само весьма различно, отчасти даже до противоположности. Относительно Александры это уже было рассказано. Нечто подобное теперь может быть вскрыто в имени Анны, хотя и не в той мере противоположности.

Как чрезвычайно гармоничное в мужской стихии имя Александр применительно к стихии женской, должно быть особенно дисгармонично. Напротив, имя Алексей мало способствует проявлению мужественности, по крайней мере в миру, среди мирских условий и задач жизни, и является наиболее совершенно выражаемым при отрешении от мира, т. е. когда происходит подъем над психологией пола и, следовательно, естественное приближение к области, свойственной также и женственности. Поэтому естественно также ждать, что соответствующее ему женское имя Анна более приспособлено к жизни, как более соответствующее стихии своего пола. Но надлежит также предвидеть, что и в этом имени есть основное несоответствие подсознательной основы личности и слоя сознания, присущее мужскому двойнику этого имени. Но это несоответствие, как более свойственное женской природе, уже не тормозит или не в такой мере тормозит жизненность носительницы рассматриваемого имени.

В Анне главное — это ее подсознательная почва, лежащая чаще всего не на скале, а на таких подпочвенных слоях, которыми носительница этого имени уходит в недра бытия. И недра эти, по высшему заданию имени, суть недра благодати, как гласит и этимологическое значение имени. Когда же высший план не достигается личностью, она получает приток благодатных сил через стихийную основу природы, — следовательно, может всасывать вместе и эти стихийно-мистические энергии, а может быть, и смешивать их, проводники благодати, с самою благодатью. На низших планах, наконец, усвояются главным образом эти стихийно-мистические начала, душа мира, но всегда в окраске благодатности, т. е. под такою формой восприятия. Анне стихийное никогда не является как только стихийное, ибо оно всегда мистично. Бытийственные энергии не появляются в сознании Анны оторванно от своих глубочайших основ, поверхностно и самодовлеюще, — никогда поэтому не расцениваются согласно позитивному. Как указано, причина этому в неотделенности нижних слоев подсознательного от мировой среды: Анна имеет непосредственное сообщение с подпочвенными водами, и всякое колебание их уровня и изменение их состава сказывается в ней, в ее самоощущении. В этом смысле можно даже сказать, Анна со стороны подсознательного не имеет определенной формы и сливается с мировою душой.

Вот почему Анне предопределен уклон: либо в сторону духовного отрезания от себя, т. е. от сознательной личности, всего подсознательного, в том числе и своего собственного как не своего, либо — привязывание к себе, как своего личного достояния, всей жизни мировой души. Но легко видеть, и то, и другое равно ведут к отрешению ото всего, что присуще подсознательному, либо оно имеет своеобразную окраску чувственности, лишь поскольку оно ограничено пределами личности, привязано к ней, противополагается прочему бытию и, следовательно, понимается как своекорыстное, разделяющее и непроницаемое. В подсознательном Анны существенно нет субъективности. Анна не хочет для себя и своего. Она не страстна, скорее напротив, отпадает от мира, т. е. душою не принадлежит к нему, не имея в своем сознании зацепок о мир. То стихийное, что ощущает она, по ее оценке ощущается в ней как объективное, даже внешнее, данное ей, если только она не перенесла своего Я в мировую душу, но тогда тем более все ее подсознательное, как космического масштаба, не оценивается ею под углом мелкого и своекорыстного индивидуального влечения. Тогда внутренние ее движения приобретают мировой размах и вселенскую значимость: на свои же, т. е. индивидуальные свои нужды и желания она смотрит из такой дали, что они не могут не казаться мелкими и ничтожными.

Так или иначе, а Я, малое Я Анны, т. е. сознательный слой личности, оказывается обособленным подсознательным, и потому личность ее, более богатая, нежели многие другие, оценивается ею самою, а нередко и многими другими, как бедная, даже тогда, когда это богатство личности, право или неправо пробивается в творчестве уже явном и бесспорном, и даже когда Анна сама оценивает его высоко, в случае же смешения благодатного со стихийным — и чрезвычайно высоко. Все-таки себе самой, сознательному Я она придает малую цену, потому что переносит это свое творчество в объективное бытие и рассматривает его — как дар, как откровение, как самопроявление того, объективного бытия, — не как свою самодеятельность. И, следовательно, это творчество, даже оно, не обогащает в ее глазах ее самое.

Нельзя сказать, чтобы разум был в Анне не острым; даже напротив, он обладает этою остротою. Но каков бы он ни был сам по себе, его значительно превосходят по развитию более глубокие силы, коренящиеся в подсознательном. Разум не может поспеть за ними, а может быть, и не хочет утомлять себя постоянною необходимостью какой-то спешки; и потому он относится к интуитивной глубине личности пассивно, предоставляя ей увлекать себя за нею. Поэтому он вообще не получает систематического роста и не усвояет себе привычки к сознательной и самодеятельной работе. Такой ум, может быть, по малой нужности, склонен опускаться и распускаться; это — ignava ratio:<<*7>> ему естественно сделаться наивным, по крайней мере до той поры, пока не будет ему внешней встряски, которая своим толчком не заставит Анну взяться за ум и преодолеть свою бездеятельность. Поэтому и творчество Анны не интеллектуального характера; там же, где требуется, хотя бы при обработке, вмешательство интеллекта, это творчество имеет слабые места. Интеллектуальной работы Анна недолюбливает, охотно от нее бегает и, хотя ссылается на свое неумение, но на самом деле ей значительно не доверяет: вмешательство интеллекта, как ей все кажется, исказит «чистый опыт» ее интуиции, и потому план, стиль, даже знакоположение представляются ей чем-то вторичным, придуманным, неискренним.

Имея знание не от разума и сытая своим знанием, она пренебрегает интеллектом, своим интеллектом. С другой стороны, глубины природы слишком непосредственно открыты ей, чтобы иметь потребность и острую нужду в искусстве, основною функцией которого и служит совлечение позитивистических покровов с бытия и помощь в прямом касании к ее глубинам. То, что дает искусство, в каком-то смысле гораздо глубже и полнее известно Анне, чем это можно получить посредством искусства; а кроме того, пользование искусством требует развития сознательной самодеятельности, самовоспитания, которого сторонится Анна не только по нежеланию быть деятельной, но и потому, что самовоспитание представляется ей искусственным. Художество чуждо ей. В особенности же чужда та отрасль его, которая предполагает наибольшую предварительную самостоятельность, а в виду имеет наиболее безобразное и мистическое прикосновение к бытию: музыка. Именно того, что могла бы дать музыка, у Анны уже сколько угодно, притом без труда.

Следовательно, нравственная область — вот что занимает преимущественно сознание Анны, т. е. именно то, чего нет в ее восприятиях из глубины.

Ваш комментарий